Fremrykket genåbning gode nyheder for dansk økonomi

Restauranter og caféer åbner for indendørs servering på onsdag den 21. april.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Danmark har de højeste forbrugerpriser i EU

I nat blev Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet enige om yderligere genåbning af Danmark. I sin hovedessens består den yderligere genåbning i, at genåb­nings­pla­nen på flere elementer er fremrykket som følge af den positive udvikling i smittetal og afledte som antal indlæggelser.

Det største punkt set med økonomiske briller i den fremrykkede genåbning er, at restauranter og caféer åbner for indendørs servering allerede fra på onsdag mod tidligere 6. maj. Samtidig sløjfes krav om coronapas i forbindelse med uden­dørs­ser­ve­ring. Dermed fremrykkes den indendørs servering med rundt regnet to uger, som unægtelig vil kunne mærkes i re­stau­ran­ter­nes omsætning, mens også barrieren for spontane re­stau­rant­be­søg fjernes, såfremt man er indstillet på at sidde udenfor.

Danskerne har hobet en massiv forbrugssult op, og sulten venter bare på at blive stillet. Fra på onsdag åbner så muligheden på alt, hvad der rimer på god mad og hygge udenfor hjemmet. Forbrugernes forbrugssult understøttes af, at forbrugerne er yderst købestærke. Senest har pengepungen tilmed fået ekstra volumen fra de indefrosne feriepenge samt til­ba­ge­be­ta­ling af overskydende skat. Et rebound af dimensioner er på vej, og vi vil over den kommende tid se et markant løft af dansk økonomi. Det forventede jeg i forvejen, men de gode tider er altså nu pludselig rykket meget tæt på med nattens aftale. Og så sker den yderligere genåbning jo som resultat af, at den foreløbige genåbning er gået godt. Det er rigtig gode nyheder for dansk økonomi.

Den aktuelle nedlukning af restauranter og caféer koster på den gode side af 1% af BNP om måneden, hvilket svarer til i omegnen af 2,5 mia. kr. hver måned. Det er tidligere estimeret af Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et, og når vi anskuer nedlukningen fra andre statistikker, stemmer det overens med den omkostning. Dansk økonomi kan således tidligere end forventet vinke farvel til et fortsat tab i det omfang med den fremrykkede genåbning efter en tung og mørk vinter præget af nedlukning.

Træerne gror dog ikke ind i himlen, og der er stadig hæmmende restriktioner, som vil tage toppen af den kommende tids forbrug. Dels er der arealkrav ved den indendørs servering, som kan give et kapacitetspres på visse tidspunkter og dermed også et lavere omsætningsloft sammenlignet med uden cor­o­na­re­strik­tio­ner. Hertil er der krav om bordbestilling og coronapas ved den indendørs servering i modsætning til udendørs. Det vil i dårligt vejr betyde, at restauranterne må kigge længere efter de spontane re­stau­rant­be­søg. Vi må næsten formode, at noget af trafikken fra coronapasset på sundhed.dk flyttes over på vej­rtje­ne­ster­ne i den nærmeste fremtid. Med andre ord får vejret en større rolle end normalt for virk­som­he­der­nes omsætning.

Genåbningen vil løfte beskæftigelsen i Danmark, og ifølge de seneste tal fra Danmarks Statistik er beskæftigelsen fortsat 48.000 lavere sammenlignet med inden krisen. Af de tabte jobs står hotel- og re­stau­ra­tions­bran­chen for hele 31.000 af dem. En del, men langt fra alle, vil blive genskabt i forbindelse med genåbningen. Vi forventer, at den resterende del af året kommer til at byde på en be­skæf­ti­gel­ses­stig­ning på 30-35.000 personer. Beskæftigelsen vil ved udgangen af året derved fortsat være lavere sammenlignet med inden krisen, men mærkbart løftet sammenlignet med i dag.

Restauranter og caféer er ikke eneste element i den yderligere og fremrykkede genåbning. Herudover er der blandt andet en ny og mere progressiv plan for udfasning af for­sam­lings­for­bud­det, yderligere genåbning af skoler og idræt, og så åbnes der op for tilskuere til superligakampe. Alt sammen har i større eller mindre omfang en positiv betydning for økonomien. Har man interessen for det, så kan man formentlig godt begynde at lægge planerne fra næste weekend til en god dag med re­stau­rant­be­søg og efterfølgende superligabold på stadion.

Relaterede artikler