Forskudsopgørelsen er klar i morgen: Få styr på befordringsfradrag og rentefradrag

Især 4 ting er vigtige at forholde sig til.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Danskerne konverterede for 9 mia. kr. i sidste uge – lille konverteringsbølge under opsejling

Fra i morgen er det muligt at se og rette i sin forskuds­op­gø­rel­se for 2022 på skat.dk. Forskuds­op­gø­rel­sen er populært sagt det skattemæssige budget for det kommende år, og man gør derfor klogt i at forholde sig til, hvad der står fortrykt på den, så man undgår skattesmæk.

Særligt to ting har betydning for, hvorfor mange danskere bør kaste et ekstra blik på forskuds­op­gø­rel­sen. For det første har coronakrisen medført øget brug af hjemmearbejde, hvilket kan betyde at visse pendler færre dage om ugen, som så indvirker på størrelsen på be­for­drings­fradra­get. For det andet vil tusindvis af boligejere opleve, at deres renteudgifter er ændret i løbet af 2021, og det har betydning for skatten og dermed forskuds­op­gø­rel­sen.

4 vigtige ting at forholde sig til på forskuds­op­gø­rel­sen

  1. Man får længere/kortere til arbejdspladsen eller har mere hjemmearbejde

For mange har coronakrisen og tiden efterfølgende betydet mere hjemmearbejde, og det har betydning, hvis man har længere end 12 km til sin arbejdsplads, hvor man så er berettiget til be­for­drings­fradrag. For man kan kun få be­for­drings­fradrag for det antal dage, som man reelt pendler til sin arbejdsplads, hvor man samtidig skal huske, at man kan få be­for­drings­fradrag uanset om man kører i bil, tager toget eller cykler til arbejde. For at undgå et skattesmæk er det især vigtigt at forholde sig til be­for­drings­fradra­get, hvis man har skiftet arbejde, hvor man har kortere vej til sin arbejdsplads eller hvis man har mere hjemmearbejde, og derved har færre dage, hvor man pendler. Man ændrer be­for­drings­fradra­get i felt 417 på forskuds­op­gø­rel­sen.

  1. Hvis man har konverteret sit fastforrentede lån i 2021 eller har fået ny rente på sit ren­te­til­pas­ning­s­lån

Glemmer man at tilrette sin forskuds­op­gø­rel­se med de nye, og lavere, renteudgifter, så kan der vente et skattesmæk, når årsopgørelsen lander i marts 2023. Faktisk kan der også lande et skattesmæk allerede, når årsopgørelsen for 2021 lander i marts 2022, hvis man ikke har tilrettet sin forskuds­op­gø­rel­se i år.

Har man omlagt et lån på 1 mio. kr. med afdrag fra en rente på 2 pct. til 1 pct. i januar i år, så sparer man ca. 14.600 kr. i renter ved omlægningen. Det betyder, at ens rentefradrag bliver ca. 14.600 kr. mindre i år. Da man ikke kan trække renter fuldt fra i skat, men kun med ca. 33 pct., så får man et skattesmæk på ca. 4.800 kr., når man modtager årsopgørelsen for 2022 til marts 2023, hvis man ikke justerer sin forskuds­op­gø­rel­se til den nye virkelighed. Se tabellen nederst.

Boligejere med variabelt forrentede lån, som har fået ny rente i løbet af 2021, skal også huske at justere til. Det er især F5-lånere, som skal være opmærksomme, da de sidst fik ændret deres rente for 5 år siden.

Man finder sine nye rente- og bi­drags­ud­gif­ter i det lånedokument, som man har underskrevet. Rente- og bi­drags­ud­gif­ter til realkreditlån justeres i felt 483 på forskuds­op­gø­rel­sen.

  1. Hvis man har købt/solgt bolig

Antallet af bolighandler i 2021 har kursen sat mod endnu et rekordår ifølge tal fra Boligsiden. Er man en af de mange, der har købt eller solgt en bolig i 2021, er det værd at kaste et blik på sin forskuds­op­gø­rel­se, for så har rente- og bi­drags­ud­gif­ter­ne helt sikkert ændret sig.

  1. Hvis ens jobsituation har ændret sig

Coronakrisen medførte massive udsving i ledigheden, hvor mange mistede deres arbejde for så sidenhen at vende retur til ar­bejds­mar­ke­det. Hvis man går fra at være arbejdsløs til at komme i arbejde, går væsentligt op eller ned i indtægt eller går på pension, er det vigtigt at få tilrettet forskuds­op­gø­rel­sen. Det er især vigtigt, hvis man kommer lige over eller under top­skat­te­græn­sen, men kan også have betydning, hvis man i dag får det maksimale be­skæf­ti­gel­ses­fradrag, men fremover har en lavere indtægt, hvor man ikke modtager det maksimale be­skæf­ti­gel­ses­fradrag.

Relaterede artikler