Feriepengene er på vej - forbrugsløft i vente over de kommende måneder

Det er fra i dag blevet muligt at ansøge om de resterende indefrosne feriepenge.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
2,4 mio. nye arbejdsløse i USA i sidste uge

Det er fra i dag blevet muligt at ansøge om de resterende indefrosne feriepenge, hvor danskerne i alt har omkring 56 mia. kr. før skat i spil til udbetaling. Vinduet for at søge om sine feriepenge gælder indtil udgangen af maj.

Sluserne er nu åbnet for fe­ri­e­pen­geud­be­ta­lin­gen, og det betyder, at der over den næste tid vil strømme milliarder af kroner ud til danskerne. Vi forventer, at størstedelen vælger at få midlerne udbetalt, som vil give et løft til forbruget. Pengene vil fungere som en ekstra saltvand­s­ind­sprøjt­ning til forbrugerne, som i forvejen står stærkt med øgede opsparinger og en ganske stærk tryghed om egen økonomi trods det seneste års coronakrise. Danskernes forbrug vil kunne mærkes i de store linjer i dansk økonomi, og det vil sende beskæftigelsen op.

Feriepengene er isoleret set en fornuftig politisk beslutning, da coronakrisen krisen har efterladt et stort hul i dansk økonomi. Sidste år faldt BNP med -3,3%, og ifølge de seneste tal er beskæftigelsen fortsat hamret mere end 48.000 personer bagud sammenlignet med inden krisen.

Timingen er dog ærgerlig, hvor det ville have været mere fornuftigt at se feriemidlernes saltvand­s­ind­sprøjt­ning gå mere stilrent hånd i hånd med genåbningen. Men dagens åbning - som tilmed kommer fem dage før planen - opstår en forsinkelse fra de første feriepenge lander på danskernes konti, til genåbningen trinvist ruller ud over Danmark. Tager vi blandt andet re­stau­ra­tio­ner­ne, som er hårdt ramte i forbindelse med krisen, så er der ifølge planen først åbnet igen for den indendørs servering inde i maj. Dermed risikerer man, at boostet til nogle af de mest pressede brancher ikke får helt den samme medvind. De optimale betingelser for et øget forbrug af feriepengene er en så åben pallette af for­brugs­mu­lig­he­der­ne, som overhovedet muligt, og det hindres på marginalen nu med den relativt tidlige udbetaling i forhold til genåbningen.

Vi forventer imidlertid fortsat, at en stor del af feriepengene vil få ben at gå på. Ved efterårets udbetaling ramte de­tai­lom­sæt­nin­gen sit højeste nogensinde, og samtidig steg danskernes indlån i bankerne til over en billion kroner for første gang nogensinde. Vi ser over den nærmeste tid, at historien i en vis udstrækning vil gentage sig, om end i en mindre skala med færre udbetalte midler. Et buldrende boligmarked og vil samtidig øge behovet for bo­li­grenove­rin­ger, som kan få glæde af feriepengene.

Relaterede artikler