Færre konkurser i november

Konkurserne bliver ved med at være relativt beskedne på trods af, at vi lige har været igennem en krise.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Ro på konkurserne - men stakket frist

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at der var 196 konkurser i november blandt aktive virksomheder i Danmark, når der korrigeres for sæson. Med aktive virksomheder er der tale om virksomheder med ansatte eller virksomheder med en omsætning på mere end 1 mio. kr.

Konkurserne falder dermed efter to måneder med stigning, hvor det i oktober ramte 233. Dog er konkurserne i november højere end gennemsnittet for den øvrige del af året. Omfanget af konkurser har under coronakrisen generelt været meget lavt, og aktuelt bevæger 2021 sig mod det laveste antal konkurser i 6 år. I gennemsnit har der i år været 178 konkurser om måneden i år, hvor det til sammenligning var 185 i 2020. Ser vi på 2019, som står for en tid uden coronakrise, var konkurserne i gennemsnit på 216 om måneden.

Konkurserne bliver ved med at være relativt beskedne på trods af, at vi lige har været igennem en krise. Forklaringen skal findes i en massiv udrulning af hjælpepakker, coronakrisens korte karakter og endelig, at dansk økonomi i bund og grund er stærk og ramte krisen i balance. 

Vi forventer, at der vil komme et løft i konkurserne, særligt når udskudte betalinger trænger sig på i det nye år. Det er heller ikke så overraskende, at trenden i konkurserne har peget en anelse op på det seneste uden at overgøre stigningen, som er ganske moderat. Vi ser dog langt fra ind i en ny og massiv konkursbølge, og et løft i konkurserne er desuden ikke entydigt negativt. Det er bidende nødvendigt, at der generelt er rum til konkurser, som over en lang periode ikke bør holdes kunstigt nede. Mar­keds­dyna­mi­k­ken skal tilbage ovenpå coronakrisen og udfasning af hjælpepakker, som vil en stigning i konkurserne.

Adgangen til kompensation og låneordninger hos staten har uden tvivl haft en betydning for de mest pressede virksomheder. Mens kom­pen­sa­tions­ord­nin­ger­ne blev givet til virksomhederne, så skal lå­ne­ord­nin­ger­ne, moms- og skattelån, betales tilbage til staten i de kommende år. Det kan bidrage til at øge antallet af konkurser hen over de kommende år, hvor de mest nødlidende virksomheder kan blive nød til at kaste håndklædet i ringen. Skat­testy­rel­sen har godkendt ca. 107.000 moms- og skattelån til godt 51.000 virksomheder til en samlet værdi af 36 mia. kr. Den store og første til­ba­ge­be­ta­ling til skat­te­for­valt­nin­gen finder sted den 1. april, hvor momslån for knap 21 mia. kr. forfalder.

Relaterede artikler