Erhvervstilliden stiger til det højeste i 33 måneder - genåbningen har massiv påvirkning

Optimismen buldrer frem i store dele af det danske erhvervsliv.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Rentefald sender antallet af lånetilbud i vejret i ellers normalt stille februar

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at den danske erhvervstillid stiger til 110,3 i maj fra 105,4 i april. Det betyder, at den danske erhvervstillid aktuelt befinder sig på sit højeste siden august 2018.

Optimismen buldrer frem i store dele af det danske erhvervsliv, og det er med god grund. Er­hverv­stil­li­den banker op i det højeste i næsten tre år. Efter en kulsort start på året for visse brancher, så tegner tilværelsen meget lysere nu. Genåbningen er gået over stok og sten, og forbrugerne viser stor købelyst, hvilket smitter af på virk­som­he­der­nes humør. Dagens tal er blot endnu et til samlingen af gode nøgletal som bidrager til den store optimisme, som jeg sidder med lige nu for dansk økonomi. De kommende kvartaler kommer til at byde på massiv vækst.

Den største fremgang er suverænt indenfor ser­vi­ce­er­hver­ve­ne, hvilket ikke bør komme som nogen stor overraskelse. Det hænger snorlige sammen med genåbningen, som gennem den seneste tid har taget store skridt for blandt andet restauranterne og caféerne. Omvendt knækker tilliden detailhandlen i maj, hvilket skal ses i lyset af, at detailhandlen har fløjet ekstremt højt de seneste måneder. I satte de­tai­lom­sæt­nin­gen rekord fortsatte et højt om­sæt­nings­ni­veau i april. Tilliden i bygge og anlæg falder, mens industrien stiger. For begge erhverv har man her klaret sig rigtig flot igennem coronakrisen.

Mangel på arbejdskraft tiltagende

Den højere aktivitet i dansk økonomi, hvilket reflekteres i er­hverv­stil­li­den, betyder samtidig, at flere virksomheder begynder at melde om mangel på arbejdskraft. Efterspørgslen efter arbejdskraft og stil­lings­op­sla­ge­ne tordner derudaf.

I dagens tal fremgår det, at 34% af byg­ge­virk­som­he­der­ne oplever mangel på arbejdskraft, mens det var 25% i april. Sidste sommer lød det på 11%. Niveauet er nu oppe på det, som vi så i 2017 og 2018, men endnu fortsat langt fra tiden op mod finanskrisen.

Også hos ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne er manglen på arbejdskraft mærkbart tiltaget. I ser­vi­ce­er­hver­ve­ne, som er de mest coronaramte erhverv, melder 19% om mangel på arbejdskraft mod 14% sidste måned. I sommer var det 6%. Den tiltagende mangel på arbejdskraft skal ses i lyset af en markant ketchupeffekt i forbindelse med genåbningen af restauranter og caféer kombineret med, at potentielle medarbejdere også er attraktiv arbejdskraft som podere og lignende i forbindelse med cor­o­na­pan­de­mi­en. Niveauet er nu lige så højt som før krisen.

Relaterede artikler