Eksporten steg imponerende 4,6% i marts

Eksporten stiger for femte måned i træk.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Beskæftigelsen i byggeriet falder - sendt 1 år tilbage med ét slag

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at eksporten af varer og tjenester steg med 4,6% i marts, når man tager højde for sæson. Dermed stiger eksporten for femte måned i træk. Bag stigningen i marts ligger en stigning i vareeksporten på 3,4%, mens tje­ne­ste­eks­por­ten steg med 6,6%.

Eksporten er flyvende i øjeblikket. Det er voldsomt imponerende at vinde mere end 9% højere flyvehøjde, som eksporten foreløbig er steget med i 2021, når det samtidig har været en svær tid med høj smitte mange steder og delvise nedlukninger. Og vind­for­hol­den­de for yderligere højde er så absolut til stede, hvor genåbning og vac­ci­neud­rul­ning vil præge den kommende tid udenfor landets grænser.

Eks­port­frem­gan­gen er helt og alene drevet af vareeksporten, mens tjenester fortsat lider under cor­o­na­pan­de­mi­en. De va­re­pro­du­ce­ren­de erhverv er generelt kommet væsentligt nådigere gennem krisen. Det er der ikke noget nyt i, men man kan ligefrem sige, at eksporten flyver med en skadet vinge. Sammenligner vi vareeksporten med tiden før coronakrisen ramte sidste, så var den i marts 5,5% i år højere end i januar sidste år, hvor den sidste gang toppede. Marts slår tilmed ny rekord for vareeksporten. Ser vi derimod på tje­ne­ste­eks­por­ten, så ligger den i dag -8,4% lavere i forhold til inden krisen.

Eksporten udgør en markant andel af den danske økonomi, så når eksporten ændres, så kan det også mærkes i økonomien. Sidste år stod eksporten for -2,1%point af det samlede fald i dansk økonomi på -2,7%. Samlet beskæftiger den danske eksport omkring i omegnen 850.000 jobs.

Dansk eksport er traditionelt mindre konjunk­tur­føl­somt med et højt fokus på medicin og vindmøller, men eksporttallene gennem det seneste år viser med al tydelighed, at vi som eksportland langt fra er immune overfor nedgang i den økonomiske aktivitet. Det er vores forventning, at eksporten vil få mere fart på i løbet af året som følge af stigende økonomisk aktivitet i vores sam­han­delslan­de.

Relaterede artikler