Eksporten steg i august

Eksporten viser fornuftige takter men med lidt ridser. Vi forventer mere fart på eksporten.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Decemberhop i industriproduktion afslutter stærkt 2019

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at eksporten af varer og tjenester steg med 0,8% i august, når der tages højde for sæson. Bag stigningen i august ligger et fald i vareeksporten på -1,8%, mens tje­ne­ste­eks­por­ten steg med 5,1%.

Eksporten fylder en stor del af den danske økonomi, og foreløbig har 2021 været et ganske fornuftigt eksportår, hvor den samlet er gået frem i 6 ud af 8 måneder. I takt med at den udenlandske genopretning fortsætter, vil vi desuden se den danske eksport løfte sig yderligere. Vi forventer, at netop eksporten bliver en af de bærende søjler for dansk vækst til næste år. Der er dog kommet ridser i lakken på det seneste, hvor vareeksporten i tre måneder nu er faldet. Det bliver et klart op­mærk­som­heds­punkt over den kommende tid.

Eksporten i august var 9% højere, end da vi gik ind i året. Sammenligner vi de første otte måneder af 2021 med de samme måneder i 2020, så har eksporten samlet set været også været 9% højere i år. Sammenlignet med samme periode i 2019 og før coronakrisen, så har eksporten i været knap 2% højere.

Selvom vareeksporten er bøjet af på det seneste, så har den for længst lagt coronakrisen bag sig. Deler vi således op mellem vare- og tje­ne­ste­eks­port, så ligger vareeksporten i årets første otte måneder 12% højere end i 2020. Og i forhold til 2019, som står en tid før coronakrisen, så har eksporten af varer ligget imponerende 7% højere i år. Lidt ser det ud med tje­ne­ste­eks­por­ten, som i år blot har været 4% højere end i 2020, og fortsat 6% lavere end i 2019. Det skal ses i lyset af, at coronakrisen generelt har løftet vareforbrug, mens tje­ne­ste­for­brug i højere grad har været ramt af smittefrygt og nedlukninger.

Eksporten viser fornuftige takter men med lidt ridser. Det er imidlertid vores forventning, at eksporten vil få mere fart på i løbet af året som følge af stigende økonomisk aktivitet i vores sam­han­delslan­de. Genopretningen er solidt undervejs i vores sam­han­delslan­de, og det vil vi kunne mærke gennem eksporten over den kommende tid.

Samlet beskæftiger den danske eksport omkring i omegnen 850.000 jobs, og eksporten udgør dermed en markant andel af den danske økonomi. Så når eksporten ændres, kan det mærkes i økonomien. Dansk eksport er traditionelt mindre konjunk­tur­føl­somt med et højt fokus på medicin og vindmøller, men eksporttallene gennem det seneste år viser med al tydelighed, at vi som eksportland langt fra er immune overfor nedgang i den økonomiske aktivitet.

Relaterede artikler