Detailsalget falder for tredje måned i træk

Niveauet er dog stadig højt.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Detailsalget falder for tredje måned i træk

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at detailsalget faldt med 1,1% i september, når der korrigeres for prisudvikling, sæsonudsving og effekten af handelsdage. Detailsalget falder dermed for tredje måned i træk og er nu faldet i fire ud af de seneste seks måneder.

Faldet kommer dog efter en historisk re­kor­dom­sæt­ning tidligere på året. Detailsalget i september lå knap 8% lavere end re­kor­dom­sæt­nin­gen, som blev sat i marts, som faldt sammen med genåbningen af de­tail­bu­tik­ker­ne og udbetaling af feriepenge. Salget i detailhandlen er fortsat imponerende høj og markant højere end før coronakrisen. I september var salget mere end 6% højere sammenlignet med månederne, som gik forud for coronakrisen.

Detailsalget falder for tredje måned i træk, og danskerne lægger dermed større afstand til re­kord­for­bru­get i butikkerne tidligere på året. Men trods faldet løber der fortsat utrolig mange varer gennem kas­se­ap­pa­ra­ter­ne. Med tanke på at genåbningens ketchupeffekt og feriepengene er længe fortid nu, så er detailsalget dybest set stadig imponerende højt. De er et udtryk for, at de danskerne er købelystne og købestærke.

De fortsat stærke tal for detailsalget sætter en tyk streg under, at pri­vat­for­bru­get er den helt store vækstmotor i dansk økonomi i øjeblikket. Vi forventer, at det samlede privatforbrug vil blive ved med at præstere ganske flotte tal og være dominerende i dansk økonomi over den kommende tid. Danskerne er købestærke med bugnende penge på bankkontoen og en rekordhøj beskæftigelse og stor jobsikkerhed.

Danskerne for­brugs­sam­men­sæt­ning er stadig ikke, hvor den var før corona - men vi bevæger os gradvist derhenad. Køb af varer og flittige besøg i butikkerne har været massivt opprioriteret i en tid med corona, hvor ser­vi­ce­for­bru­get omvendt har været nedprioriteret og hårdere ramt af nedlukninger og frygt for smitte. Men måned efter måned drejer danskernes forbrug gradvist fra varer i detailhandlen over mod sådan noget som re­stau­rant­be­søg. Vi begynder kort og godt at bruge vores penge bredere i økonomien igen, selvom der endnu er et stykke vej tilbage til tiderne før corona.

De seneste tal for virk­som­he­der­nes køb og salg, som blev offentliggjort tidligere på måneden, viser tydeligt, at salget løber stadig foran i detailhandlen sammenlignet med før krisen, mens den fortsat halter i blandt andet hoteller og restauranter. Således viste tallene, at salget i hoteller og restauranter de seneste tre måneder lå -9% lavere sammenlignet med de samme tre måneder i 2019, som tegner tiden før krisen. Ser vi på de­tail­bu­tik­ker­ne, så lå salget i år 15% højere end før coronakrisen. Forskellen er dog skrumpet gevaldigt ind, hvor de samme tal i foråret lød på henholdsvis 36% lavere salg i hotel og restauration og +19% i detailhandlen.

I september faldt salget indenfor tøj og be­klæd­nings­gen­stan­de med godt 3%. Det er her, hvor de største fald og efterfølgende stigninger har fundet sted undervejs i coronakrisen. Vi skal dog have med i ligningen, at detailsalget ikke tager højde for nethandel på udenlandske hjemmesider. I september faldt andre forbrugsvarer med 1,5%. Fødevarer og andre dagligvarer var uændret og har med længder været den mest stabile del af detailhandlen under krisen, hvilket heller ikke er overraskende.

Relaterede artikler