Detailhandlen falder efter rekordmarts

Detailsalget faldt med 8,2% i april i forhold til marts.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Rentefald sender antallet af lånetilbud i vejret i ellers normalt stille februar

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at detailsalget faldt med 8,2% i april i forhold til marts, når der korrigeres for prisudvikling, sæsonudsving og effekten af handelsdage. Med til faldet hører dog, at marts bød på en rekordhøj de­tai­lom­sæt­ning. Faldet i april kommer således fra et tårnhøjt niveau måneden før, og isoleret set var der fortsat en meget høj omsætning i detailhandlen.

Genåbning og feriepengene har haft en kæmpe påvirkning på danskernes forbrug, og det tegner detailhandlen et højaktuelt billede af. Det bekræfter os i, at det bliver forbrugerne, som kommer til at være den drivende vækstmotor i den danske økonomis vej ud af coronakrisen.

Det massive boom i detailhandlen passer som fod i hose med genåbning og feriepengene. Efter vinterens nedlukning åbnede store dele af detailhandlen op i begyndelsen af marts og efterfølgende er mere at detailleddet åbnet op. Samtidig begyndte feriepenge at strømme ind på danskernes konti mod slutningen af marts og videre ind i april, hvor mere end 2 mio. danskere har bestilt feriepenge for 34 mia. kr. i denne ombæring. Det betyder, at detailhandlen i marts og april tilsammen var 16,5% højere end i januar og februar, som var måneder præget af nedlukning og ikke skyggen af feriepenge.

De seneste måneders høje detailhandel har særligt været fokuseret på en stigning i at friske garderoben op. Således har købet af tøj og be­klæd­nings­gen­stan­de været 115% højere i marts og april sammenlignet med de to foregående måneder. Dog var der et fald i april på 8%. Omvendt er det også især tøjkøbet, som har oplevet de største fald i forbindelse med coronakrisen. Detailsalget tager ikke højde for nethandel på udenlandske hjemmesider.

Omsætningen indenfor andre forbrugsvarer har de seneste måneder været 28% højere end de to første måneder af året, mens fødevarer og andre dagligvarer faldet i april og samlet set været knap 4% lavere gennem de seneste måneder i forhold til månederne forinden.

Højden i detailhandlen kommer ikke til at vare ved. Vi forventer derimod, at en større del af danskernes forbrug over den kommende tid bliver kanaliseret over mod det mere kon­tak­tin­ten­si­ve forbrug, som restauranter og caféer, og det bliver på bekostning af detailhandlen som til tider har haft guldrandede måneder under coronakrisen.

Relaterede artikler