Danskernes disponible indkomst steg med 4,5 procent i 2020.

Indkomststigningen er i høj grad drevet af de indefrosne feriepenge.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
Danskernes disponible indkomst steg med 4,5 procent i 2020.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den gennemsnitlige dansker havde en disponibel indkomst på 254.500 kr. i 2020. På trods af covid-19 voksende den disponible indkomst således med 4,5 procent i 2020 sammenlignet med året før (tabel 1). Det er bestemt en pæn ind­komst­frem­gang. I de foregående 5 år er indkomsterne gennemsnitligt steget med 2,6 procent. Den betydelige stigning skyldes dog i høj grad udbetalingen af de indefrosne feriepenge i efteråret 2020 samt udbetalingen af det skattefrie engangstilskud på 1.000 kr. for samtlige modtagere af over­før­sels­ind­kom­ster. Fraregner vi disse midlertidige udbetalinger, steg den personlige indkomst før skat således mere beskeden med omkring 1,3 pct. i forhold til 2019.

Danskernes disponible indkomst steg i gennemsnit med 4,5%  i 2020, og fortsætter dermed de seneste års pæne ind­komst­frem­gang – og det på trods af covid-19. Hertil er det vigtigt at holde for øje, at de flotte indkomsttal dækker dog over et betydeligt bidrag fra udbetalingen af de indefrosne feriemidler i efteråret 2020. Fraregner vi feriepengene, bliver ind­komst­frem­gan­gen mere beskeden på blot 1,3%, hvilket er i den meget lave ende. Det vidner om, hvor hårdt krisen ramte, hvor ledigheden på kort tid skød op med 76.000 personer i foråret 2020, og hvor nogen også måtte gå ned i løn i en periode. Selvom mange er kommet i arbejde igen, så har det altså givet modvind til indkomsterne sidste år.

Ser vi på i år, er der også gode udsigter til, at danskerne bliver rigere i 2021. Løn­mod­ta­ger­be­skæf­ti­gel­sen er steget de seneste otte måneder i træk og sætter ny rekord, og lønningerne stiger stadig. Dertil vil den anden runde med udbetaling af indefrosne feriepenge holde hånden under danskernes indkomster i 2021.

Der har været store gevinster at hente på aktiemarkedet i 2020. Det resulterede i en brut­to­for­mu­e­ind­komst på 16.700 kr. i gennemsnit pr. dansker over 14 år, hvilket oversteg det pæne niveau fra 2019. Udviklingen i 2020 bæres af rekordhøje gevinster og udbytter på aktiemarkedet. Det bemærkes i den sammenhæng, at for­mu­e­ind­kom­sten er relativt koncentreret i toppen af ind­komst­for­de­lin­gen og bidrager således til at gøre indkomsterne højere i toppen af fordelingen.

I midten af fyrrerne tjener man typisk mest

Indkomsten stiger typisk gennem livet i takt med, at man får mere uddannelse og er­hverv­ser­fa­ring på CV’et. Derfor vil den disponible indkomst almindeligvis være lavere for de helt unge (tabel 2), mens den typisk topper, når man er i fyrrene. Personer i slut fyrrerne vil i gennemsnitligt have en indkomst på 352.600 kr. Når den gennemsnitlige indkomst er lavere for personer over 50 år, hænger det ikke sammen med at man som ældre falder i løn, men derimod at denne gruppe er mindre aktiv på ar­bejds­mar­ke­det.

I gennemsnit er lønningerne højest i Nord- og Østsjælland samt i og omkring København

Tager vi et blik på fordelingen på tværs af landet, ser vi, at man i gennemsnit tjener de højeste indkomster i Nordsjælland med 311.500 kr. i gennemsnit om året. I en række af de øvrige landsdele på Sjælland ligger de gennemsnitlige indkomster ligeledes over lands­gen­nem­snit­tet. Det er tilfældet i København By, Københavns Omegn og Østsjælland. Den gennemsnitlige indkomst er lavest på Bornholm, hvor man i gennemsnit har 218.800 kr. om året. I landsdelen Vestjylland kan man glæde sig over den største ind­komst­frem­gang i 2020, hvor den disponible indkomst steg med 5,6 procent i 2020.

Tabel 1: Indkomst for personer over 14 år

 

2019

2020

Ændring i procent

Disponibel indkomst

243.400

254.500

4,5%

Indkomst før i alt før skat

338.100

353.700

4,6%

Indtægter

  

 

Løn og anden er­hvervsind­komst

234.500

245.300

4,6%

Offentlige overførsler

63.100

65.300

3,5%

Private pensioner

23.200

23.700

2,2%

Formueindkomst

15.300

16.700

9,2%

Anden personlig indkomst

1.900

2.700

42,1%

Lejeværdi af egen bolig

26.400

26.600

 

Udgifter

  

 

Renteudgifter

10.300

9.000

-12,6%

Indkomstskat

110.200

116.300

5,5%

Un­der­hold­nings­bi­drag

600

600

-2,4%

Anmærkninger: Disponible indkomst er indkomsten efter indkomstskat og renteudgifter. Der er afrundet til nærmeste hundrede.

Kilde: Arbejdernes Landsbank på baggrund af Danmarks Statistik

    

Tabel 2: Disponibel indkomst efter alder

Alder

2019

2020

Ændring i procent

I alt

243.400

254.500

4,6%

15-19 år

32.700

33.100

1,2%

20-24 år

116.600

120.800

3,6%

25-29 år

185.800

194.600

4,7%

30-34 år

245.200

258.500

5,4%

35-39 år

284.400

298.100

4,8%

40-44 år

316.200

331.400

4,8%

45-49 år

333.300

351.600

5,5%

50-54 år

333.000

347.900

4,5%

55-59 år

319.600

335.800

5,1%

60-64 år

296.000

308.800

4,3%

65-69 år

243.700

253.500

4,0%

70-74 år

228.100

236.300

3,6%

Over 74 år

214.900

223.400

4,0%

Anmærkninger: Disponible indkomst er indkomsten efter indkomstskat og renteudgifter. Der er afrundet til nærmeste hundrede.

Kilde: Arbejdernes Landsbank på baggrund af Danmarks Statistik

    

Tabel 3: Disponibel indkomst efter bopæl

Område

2019

2020

Ændring i procent

Hele landet

243.000

254.000

4,5%

Landsdel Byen København

246.000

257.000

4,5%

Landsdel Københavns omegn

278.000

288.000

3,6%

Landsdel Nordsjælland

299.000

311.000

4,0%

Landsdel Bornholm

211.000

219.000

3,8%

Landsdel Østsjælland

264.000

277.000

4,9%

Landsdel Vest- og Sydsjælland

225.000

235.000

4,4%

Landsdel Fyn

222.000

232.000

4,5%

Landsdel Sydjylland

231.000

242.000

4,8%

Landsdel Østjylland

240.000

252.000

5,0%

Landsdel Vestjylland

232.000

245.000

5,6%

Landsdel Nordjylland

224.000

234.000

4,5%

Anmærkninger: Disponible indkomst er indkomsten efter indkomstskat og renteudgifter. Der er afrundet til nærmeste hundrede.

Kilde: Arbejdernes Landsbank på baggrund af Danmarks Statistik

Relaterede artikler