Dansk økonomi skrumpede i 1. kvartal

Coronakrisen har taget en ny luns af dansk økonomi.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Kollaps i dansk økonomi spids mindre end antaget

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 1,5% i 1. kvartal. Det viser BNP-indikatoren, som er første indsigt i BNP-udviklingen i Danmark, hvor vinterens smitte og høje re­strik­tions­ni­veau som ventet har trukket økonomisk aktivitet ud af Danmark i 1. kvartal. Selvom tallene senere bliver revideret, som det har for vane at blive, så så viser de klart, at den økonomiske aktivitet stilnede af i vinters og fortsatte et godt stykke ind i 2021.

Coronakrisen har taget en ny luns af dansk økonomi. Det er den umiddelbare virkelighed med dagens tal, og det var også det, som vi ventede. Vinteren har været præget af høj smitte og mærkbar nedlukning, så at økonomien skrumpede i 1. kvartal er lige så lille en overraskelse, som ammen i kirken på en søndag. Siden 2020 begyndte, er økonomien skrumpet i tre ud af fem kvartaler. Det gør ondt at konstatere.

Det er drønærgerligt, at coronakrisen bider en ny luns af økonomien her midtvejs i genopretningen, men vi skal samtidig huske på, at kvartalet har været meget ujævnt. Slutningen har været langt bedre end starten, og det betyder, at vi er trådt ind i 2. kvartal med høj fart igen. Vi forventer, at de kommende kvartaler kan byde på den stærkeste vækst i dansk økonomi i 15 år, hvis vi ser bort fra sidste års us­am­men­lig­ne­li­ge udsving. Derfor får dagens tal mig overhovedet ikke til at kaste optimismen over bord, og jeg er fortsat yderst optimistiske på dansk økonomis vegne.

Selvom 1. kvartal som helhed bød på et fald i BNP, så begyndte meget af aktiviteten allerede at vende retur mod slutningen af kvartalet med den løbende genåbning fra begyndelsen af marts. Detailhandlen var første store skridt i genåbningen, og det resulterede i en rekordhøj de­tai­lom­sæt­ning med brandvarme kasseapparater i marts. Beskæftigelsen steg knap 3.000 i februar og kommer med stor garanti også til at pege op for marts. Samtidig er ledigheden banket ned siden midten af februar. Hertil har industrien haft et hammerstærkt 1. kvartal, mens også eksporten har oplevet ny fremgang.

De positive tendenser er fortsat ind i det nye kvartal, hvor genåbningen er fremrykket og vaccinerne begynder at gøre en forskel. Vækst­for­ud­sæt­nin­ger­ne for dansk økonomi er i øjeblikket stærke, og vi ser, at det bliver forbrugerne som vil udgøre den største vækstmotor. Mange har ophobet penge på kontoen samt en forbrugssult, som vi vil se materialisere sig i økonomien over den kommende tid. Samtidig viser virksomhederne den højeste tillid i næsten to år, og jobopslagene slår nye rekorder. Vi forventer, at dansk økonomi vil vokse med 2,8% i 2021 som helhed, mens økonomien vil vokse med 3,5% til næste år. Holder den forudsigelse stik, så taler vi til næste år om den stærkeste vækst i dansk økonomi siden 2006.

Sidste år dykkede dansk økonomi med -2,7% for året som helhed. Bag det tal ligger fald i 1. og 2. kvartal på henholdsvis -1,3% og -6,7%, mens økonomien voksede med 6,3% i 3. kvartal efterfulgt af 0,7% i 4. kvartal.

Relaterede artikler