Danmark har de højeste forbrugerpriser i EU

I Danmark kostede varer og tjenester gennemsnitligt 40% mere end EU-gennemsnittet i 2020.

Vi arbejdede 10 mio. færre timer i 1. kvartal

I Danmark kostede varer og tjenester gennemsnitligt 40% mere end EU-gennemsnittet i 2020, når man måler med for­bru­ger­pri­ser­ne, viser netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik, som er baseret på Eurostats pris­sam­men­lig­nings­un­der­sø­gel­se. Det betyder, at vi i Danmark, sammen med Irland, har de højeste priser i EU. Det er kun EFTA-landene Schweiz og Island, som har et prisniveau, der er endnu højere.

Vi skal et stykke ned af stigen, før vi finder Danmarks og Irlands nærmeste forfølgere, hvor vi finder Luxembourg og Finland med et prisniveau, der er henholdsvis 32% og 27% over EU-gennemsnittet. I den anden ende af skalaen finder vi lande som Rumænien og Bulgarien, som har et prisniveau, der lå på lidt over halvdelen af EU-gennemsnittet.

Ser vi dagens tal i et bredere perspektiv, så er det ikke en ny tendens, at Danmark har et højere prisniveau end de andre EU-lande. Generelt er Danmark også et land med et højere vel­stands­ni­veau, hvilket giver højere lønninger og dermed priser. Derudover er det heller ikke uden betydning, at moms og afgifter er i den høje ende i forhold til de øvrige EU-lande.

Priserne i Danmark bevæger sig i øjeblikket med højeste hastighed i 13 år, hvor inflationen i løbet af i år er gået fra et ekstremt langsomt tempo til nu at have sat farten op. I november steg for­bru­ger­pri­ser­ne med 3,4% herhjemme sammenlignet med samme tid sidste år. Det er særligt drevet af stigende priser på energi, hvor både prisen på naturgas, strøm og brændstof er blevet mærkbart dyrere. Danmark ligger dog med de seneste tal for inflationen et stykke under EU-gennemsnittet, når vi sammenligner inflationen på tværs af landegrænserne.

Fødevarer er næstdyrest i Danmark

Kigger vi et lag dybere i tallene, så kan vi se, at prisniveauet på fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer i Danmark er det næsthøjeste i EU i 2020 med 21% over EU-gennemsnittet kun overgået af Luxembourg med 25%. Dette overgås dog af de såkaldte EFTA-lande Schweiz, Norge og Island. De billigste fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer findes i Polen og Rumænien.

Tager vi et kig på nogle af de poster som trækker op i prisniveauet i Danmark, er det fx brød- og kornprodukter som ligger 45% over EU-gennemsnittet.

Et af de (få) steder, hvor Danmark ligger i nærheden af EU-gennemsnittet er på kød, hvor vi ligger 4% under EU-gennemsnittet.

Relaterede artikler