Campingpladser holder skindet på næsen, mens hoteller lider

Det er især de udenlandske turister, der mangler.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Opsigelsesfristen nærmer sig: Mindre konverteringsbølge skimtes i horisonten

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der i marts var 1,4 mio. overnatninger på danske hoteller, feriecentre, vandrerhjem og campingpladser, når man tager højde for almindelige sæsonudsving. Det er stort set på niveau med antallet af overnatninger i marts sidste år, hvor coronakrisen brød ud. Overordnet set så betyder det, at niveauet for antallet af overnatninger stadig er milevidt fra, hvad vi har været vant til at se af overnatninger i marts.

Det samlede antal overnatninger dækker dog over en meget for­skel­lig­ar­tet udvikling i branchen, hvor krisen især har ramt hoteller og vandrerhjem og i lidt mindre grad feriecentre. Omvendt ser det ud for landets campingpladser, som stort set holder skindet på næsen. De sidste 12 måneder sammenlignet med de foregående 12 måneder viser nemlig et fald i antallet af overnatninger på over 50% for hoteller og vandrerhjem og godt 30% for feriecentre. For campingpladser er tilbagegangen på beskedne 0,5%. Zoomer vi ind på marts, så kan vi se, at antallet af overnatninger på campingpladser i marts i år er fordoblet i forhold til marts sidste år. Det vidner om, at over­nat­nings­ste­der med uden­dørs­fa­ci­li­te­ter ser ud til at fortsætte med at klare sig bedre end andre i branchen, og understreger hvor forskelligt branchen er ramt af krisen.

De seneste 14 måneder har været ekstrem hård for over­nat­nings­bran­chen som helhed. Det er dog især gået udover hoteller – særligt i de store byer – mens også vandrerhjem og feriecentre har været ramt. Omvendt ser det ud for landets campingpladser, som holder skindet på næsen. Og med udsigt til, at danskerne igen holder ferie herhjemme denne sommer, og de udenlandske turister ikke vender tilbage i samme omfang, som vi var vant til inden krisen, så vil det især være campingpladser og over­nat­nings­ste­der uden for de store byer, som vil klare sig godt igen i år.

Fælles for hele branchen er, at det særligt er de udenlandske gæster som mangler, hvor alle har færre udenlandske gæster, hvis vi sammenligner de sidste 12 måneder med de foregående 12 måneder. Tabet af de udenlandske gæster har dog ramt cam­ping­plad­ser­ne mindre hårdt, da de i forvejen havde en klar overvægt af danske turister, som der tilmed er kommet flere af i forbindelse med krisen.

Relaterede artikler