August var god for overnatningsbranchen

Campingpladser skiller sig ud.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Danskerne indkomst steg med 3,4 procent i 2019 – Coronakrisen giver dog økonomisk modvind

Netop of­fent­lig­gjor­te tal Danmarks Statistik viser, at der i august var 2.947.666 overnatninger på de danske hoteller, campingpladser, feriecentre og vandrerhjem, når der tages højde for normale sæsonudsving. Det er ca. 605.000 flere overnatninger end august sidste år svarende til 26% flere overnatninger. Det er glædeligt og kærkomment, at der er fremgang at spore for den samlede branche, hvor august også er på niveau med det niveau, som vi har set i august måneder før krisen.

Der er dog tale om en meget for­skel­lig­ar­tet udvikling i branchen, hvor hotellerne og van­drer­hjem­me­ne skiller sig ud på negativ-siden, mens cam­ping­plad­ser­ne omvendt er sol­strå­le­hi­sto­ri­en. Ser vi på antallet af gæster i de første otte måneder af året, så er hotellerne lidt foran samme periode sidste år. Sammenligner vi i stedet med samme periode i 2019, så kan vi se, hvor hårdt krisen har ramt hotellerne, da antallet af gæster er 45% lavere i år. Samme billede gør sig selv gældende for van­drer­hjem­me­ne, hvor antallet af gæster i årets første otte måneder er 47% lavere end samme periode i 2019. Omvendt ser det ud for cam­ping­plad­ser­ne, som oplever fremgang. Årets første otte måneder byder på en fremgang på 9% i forhold til sidste år og 5% i forhold til 2019. Fokuserer vi på feriecentrene, så oplever de også fremgang i forhold til 2020, og har altså fået sat en prop i manglen på gæster. De er dog stadig et godt stykke efter 2019-niveauet.

August var, i lighed med juli, en god måned for den danske over­nat­nings­bran­che, hvor måneden samtidig tegner sig for et antal overnatninger som minder om tiden før krisen. Det er dog især cam­ping­plad­ser­ne som trækker læsset og oplever fremgang. Hoteller og vandrerhjem er stadig milevidt fra deres ståsted før krisen, og som især mangler de udenlandske gæster.

Vi forventer, at den todelte branche vil fortsætte i en rum tid endnu, hvor det især vil være campingpladser og feriehuse, som vil trække det store læs, mens hoteller og vandrerhjem fortsat vil gå en svær tid i møde. Det er især de udenlandske gæster som mangler, og det rammer hoteller og vandrerhjem hårdest, da de før krisen havde en klar overvægt af udenlandske gæster. Her kan de lempede in­drej­se­re­strik­tio­ner komme som en hjælpende hånd, da det kan betyde at flere udenlandske gæster så småt vil begynde at vende retur. Omvendt betyder de lempede ud­rej­se­re­strik­tio­ner at flere danskere kan vælge at rejse udenlands, og det trækker så i modsatte retning.

Relaterede artikler