Antallet af langtidsledige skumper

Det er særdeles positivt for den enkelte, som har været et stykke væk fra arbejdsmarkedet i en periode.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Antallet af langtidsledige skumper

Friske tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) viser, at antallet af langtidsledige personer faldt med 3.500 i oktober. Det betyder, at der er 27.965 langtidsledige personer i Danmark mod knap 31.500 måneden før. Langtidsledige er defineret ved, at man har været ledig i mindst 80% af tiden indenfor de seneste 12 måneder. Omregnes til fuld­tids­per­so­ner er der tale om et fald på 3.300 i oktober, så der i dag i alt er 26.135 fuldtidsledige i Danmark.

Det er ekstremt glædeligt, at antallet af langtidsledige skrumper. Vi kører i øjeblikket med høj fart i økonomien i Danmark med et gedigent tryk på ar­bejds­mar­ke­det, og det tryk er altså med til at hive nogle af dem med mindst tilknytning til ar­bejds­mar­ke­det tilbage ind på det. Det er særdeles positivt for den enkelte, som har været et stykke væk fra ar­bejds­mar­ke­det i en periode. Det er samtidig positivt for økonomien som helhed, da det imødekommer visse af de ka­pa­ci­tets­ud­for­drin­ger, som har præget den seneste tid med tiltagende meldinger om mangel på arbejdskraft.

Lang­tids­le­dig­he­den toppede i april tidligere i år med 42.300. Men det seneste halve år er lang­tids­le­dig­he­den faldet mærkbart og er siden april reduceret med omkring 14.300. Antallet af langtidsledige er dog fortsat højere end før coronakrisen, hvor den var nede i 24.500.

Der bliver måned efter måned spist af lang­tids­le­dig­he­den, og det er en udvikling, som vi ser fortsætte. Det høje tryk på ar­bejds­mar­ke­det er foreløbig ikke dampet af, og vi forventer, at det vil sende endnu flere i arbejde. Også blandt dem, som i dag er langtidsledige. I oktober blev der slået mere end 33.000 nye stillinger op, hvilket er det højeste for en oktober nogensinde.

Den generelle ledighed i Danmark er ifølge tal fra Danmarks Statistik i går faldet til det laveste siden 2008. Det har blandt andet medført, at mange virksomheder i dag melder om mangel på arbejdskraft. Det er i sig selv med til at trække antallet af langtidsledige ned, da virksomhederne har tændt lys og lygte i jagten efter arbejdskraften. Ifølge den seneste opgørelse fra STAR er andelen af rekrutteringer uden alle ønskede kva­li­fi­ka­tio­ner steget. I 3. kvartal udgjorde ansættelser uden alle kva­li­fi­ka­tio­ner således 17% af alle ansættelser, mens det i de foregående 10 kvartaler har ligget på 11%-13%. Det er bestemt positivt, at der stadig kan findes et match mellem medarbejder og arbejdsgiver til trods for, at alle parametre ikke er opfyldt. Og visse af de parametre kan efterfølgende opfyldes gennem opkva­li­fi­ce­ring og erfaring.

I november meldte 37% af ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne om mangel på arbejdskraft mod 12% i begyndelsen af året. I byggeriet er det 42%, mens det til sammenligning var 2% i februar. For industrien er det rekordhøjt med 38% af virksomhederne.

Relaterede artikler