Antal ledige falder til laveste siden midt januar - faren for eksplosion fra nedlukning drevet over

Ledigheden er generelt højere sammenlignet med for tre måneder siden.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Vi arbejdede 10 mio. færre timer i 1. kvartal

Nye tal fra Be­skæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­et viser, at 1.244 personer meldte sig ledige i går. Dermed har godt 7.000 meldt sig ledige i begyndelsen af marts, hvilket på ingen måde er usædvanligt, hvor der i gennemsnit har været godt 6.000 le­dig­heds­til­mel­din­ger på de selvsamme dage de seneste fem år.

Dagens tal viser samtidig, at det samlede antal ledige personer nu er på 172.020. Det er det laveste siden 19. januar. I går tog ledigheden godt nok et gevaldigt spring med omkring 5.000 personer fra i runde tal 175.000 på februars sidste dag til 180.000 på marts’ første dag. Men vi manede til ro, da vi vidste, at de kommende dage traditionen tro byder på fald i ledigheden, da afmeldingerne først kommer med en forsinkelse. Og det er netop det, som vi er vidne til. Jeg vil samtidig erkende, at dagens fald er større, end jeg havde turde håbe på. Det er superpositivt.

Dagens tal sætter en tyk og fed streg under, at ledigheden ikke for alvor er steget under vinterens nedlukning. Det er en sindssyg rar forventning at få indfriet og slår med syvtommersøm fast, at det økonomiske slag har været langt mildere under denne vinters nedlukning sammenlignet med foråret sidste år.

Baggrunden for de positive tal fra le­dig­heds­fron­ten gennem vinteren skyldes dels et mindre behov for at afskedige medarbejdere sammenlignet med foråret sidste år. Det har unægtelig været en svær og trængt vinter, men vi står et andet sted både som forbrugere og virksomheder. Samtidig er der gennem hele februar slået flere nye jobs op end normalt. Så den helt underliggende efterspørgsel efter arbejdskraft er fuldstændigt intakt, hvor en del er kommet og kommer i nyt arbejde. Ifølge tal fra jobnet blev der slået mere end 20.000 nys jobs op i løbet af februar.

Gennem december, januar og februar har samlet 121.500 personer meldt sig ledige. Det skiller sig på ingen måde negativt ud i forhold til under mere normale tider. Til sammenligning har omkring 127.000 personer i gennemsnit meldt sig ledige i de tilsvarende måneder gennem det foregående fem år.

Ledigheden er generelt højere sammenlignet med for tre måneder siden, som dog ikke er usædvanligt. I slutningen af november var 156.171 personer tilmeldt ledighed mod de nuværende 172.020. Normalt peger ledigheden op i december og januar for at holde et højt niveau gennem februar. En stor baggrund for vinterens generelle le­dig­heds­stig­ning er derfor sæson. Det betyder også, at jeg forventer, at vi vil se en mærkbar nedgang i le­dig­heds­tal­le­ne fra Be­skæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­et over de kommende måneder. Nu står der genåbning på menuen gående hånd i hånd med vac­ci­neud­rul­ning. Det vil åbne op for nye jobs og et nyt fald i ledigheden. Vi forventer, at 2021 bliver et stærkt be­skæf­ti­gel­ses­år med fremgang og samtidig faldende ledighed. Vi har undgået en mærkbar stigning i en ekstremt trængt start på året, og hertil er der rigtige gode forudsætninger for fremtiden.

Relaterede artikler