3,9% af danske familier købte ny bil sidste år – laveste niveau i 6 år

Bilsalget var udfordret sidste år.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Skatterådet sænker populært kørselsfradrag i 2021

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at 3,9% af de danske familier sidste år kørte en ny bil over kantstenen hos forhandleren. Det er et lidt lavere niveau end i årene forud, hvor andelen har ligget lige over 4%, men altså nu falder til 3,9%.

Vi ved fra øvrige statistikker, at bilsalget var udfordret sidste år, af både nedlukninger og politiske forhandlinger om afgifter, hvorfor bilsalget landede på det laveste i 6 år. Det kan være medvirkende årsag til, at andelen af familier, som købte ny bil i 2020, er lidt lavere end i årene forud. 

3,9% af de danske familier købte ny bil i 2020. Den andel er det laveste niveau i 6 år, og vidner om et generelt udfordret bilsalg sidste år, som var præget af nedlukning og langstrakte politiske forhandlinger om fremtidens bilafgifter. Således var bilsalget sidste år det laveste siden 2014.

Siden er der dog kommet styr på fremtidens bilafgifter, som faldt på plads lige inden jul. Det giver større pri­va­tø­ko­no­misk sikkerhed, når slutsedlen på en ny bil skal underskrives. Herudover har danskerne fået to omgange af saltvand­s­ind­sprøjt­nin­ger med feriepenge i efteråret sidste år og i dette forår, hvor danskerne i tillæg har over 1 billion kr. stående. Det betyder, at der i den nærmeste fremtid er gode forudsætninger for bilsalget i takt med, at resten af økonomien kommer på fode igen.

Det er primært lige udenfor de store byer, at der blev købt bil i 2020

Zoomer vi ind på tallene, så kan vi se, at det er familier i Hørsholm Kommune, som har været de flittigste købere af nye biler sidste år. Her har 8,0% af familierne købt eller leaset ny bil. Også i kommuner som Allerød, Solrød og Rudersdal Kommuner ligger andelen i den høje ende.

Ser vi mod bunden, så ligger her Ærø og Københavns Kommuner, hvor henholdsvis 2,1% og 2,4% af familierne har købt ny bil i 2020. 

Relaterede artikler