14.350 personbiler kørte over kantstenen hos bilforhandlerne i november

Det samlede bilsalg har udsigt til det laveste i 7 år.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
14.350 personbiler kørte over kantstenen hos bilforhandlerne i november

Friske tal fra Danmarks Statistik viser, at bil­for­hand­ler­ne i november solgte 14.350 nye personbiler til husholdninger og virksomheder, når vi tager højde for normale sæsonudsving. Det er stort set på niveau med salget i oktober, hvor der blev solgt 14.725 nye personbiler.

El- og hybridbiler er for alvor blevet populære herhjemme i år, og nærmer sig med hastige skridt halvdelen af bilsalget. Af det samlede bilsalg udgør el- og hy­brid­bilsal­get 45% i november, hvilket er en tangering af rekorden sat i september. Det er fjerde måned i streg, at de opladelige biltyper holder en andel af bilsalget på over 40%. Ser vi på andelen i årets første 11 måneder, så udgør de opladelige biltyper 32% af bilsalget. Til sammenligning var andelen for de opladelige biltyper 14% i de første 11 måneder sidste år. Hertil kommer en del nyere, men brugte, importerede el- og hybridbiler fra udlandet, som ikke er med i bilsalget af nye personbiler.

Det samlede bilsalg har udsigt til det laveste i 7 år. Det haltende bilsalg afspejler hverken forbrugsmætte eller købesvage danskere set med vores briller. For­ud­sæt­nin­ger­ne er nemlig i den grad gode med rekordhøje opsparinger og beskæftigelse og en generelt høj jobsikkerhed. Det lave bilsalg ser vi i højere grad have noget at gøre med, at landets bilforhandlere har været ramt af coronakrisens ef­ter­virk­nin­ger med først nedlukning og sidenhen le­ve­ran­ce­pro­ble­mer som følge af mangel på materialer og udstyr.

Årets første 11 måneder har budt på 168,790 nye personbiler. Det er lavere end både end både sidste år og 2019, hvor der blev solgt henholdsvis 176.208 og 210.151 i de samme måneder. Det betyder, at årets samlede bilsalg med stor sandsynlighed ender med det laveste i 7 år, hvor vi skal tilbage til 2014 for at finde et lavere niveau.

Relaterede artikler