Vokseværket fortsætter i danskernes aktieformuer – august sætter rekord

Danske husholdningers aktiebeholdninger steg i august med 8,7 mia. kr.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Coronadyk i danskernes aktieformuer stort set indhentet i april

Nye tal fra Nationalbanken viser, at de danske husholdningers egne ak­tie­be­hold­nin­ger steg i august med 8,7 mia. kr. Det sender den samlede beholdning op på 435 mia. kr. Statistikken ser alene på VP-registrerede værdipapirer. Aktieformuerne tog sig et gevaldigt dyk i den blodrøde marts, hvor ak­tie­mar­ke­der­ne bragede ned og sendte aktieformuerne ned med næsten 10 pct. til en samlet beholdning på 360 mia. kr. Siden er ak­tie­mar­ke­der­ne vendt på en tallerken og braget frem og samlet steget med mere end 75 mia. kr.

Den massive modvind vi så på de finansielle markeder i marts er vendt til medvind. En medvind som har stået på i flere måneder, og det giver i den grad vokseværk i danskernes aktieformuer, hvor vi kan notere os endnu rekord. Den primære årsag til stigningen i aktieformuerne kommer som følge af ak­tie­kurs­stig­nin­ger og altså ikke af, at danskernes aktivt har købt op i markederne. Danskerne bliver altså som helhed belønnet for deres is i maven under den første turbulens i marts. Nogle kan dog godt have solgt ud, mens andre har købt op, men under ét er hus­hold­nin­ger­ne altså gået gennem krisen uden at sælge ud.

Det er i alt­over­skyg­gen­de grad kurs­stig­nin­ger­ne som har givet den kraftige stigning i danskernes aktieformuer. Ud af den samlede stigning i værdien på danskernes ak­tie­be­hold­ning på ca. 75 mia. siden marts tegner kursstigninger på de finansielle markeder sig nemlig for godt 80 mia. kr.

Zoomer vi ind og kigger på den hjemlige andedam og det danske C25-indeks, er indekset steget fem måneder i streg fra april til og med august. I august, som dagens tal dækker, har aktierne haft ny medvind, hvor C25 steg med næsten 4 pct. Omvendt er C25 bremset op i september, og p.t. ligger indekset nogenlunde fladt for måneden som helhed. Udviklingen i september er ikke med i dagens tal, og med den flade udvikling i C25, er det mere tvivlsomt om danskernes aktieformuer slår rekord igen, når vi får tallene for september.

Vi fik i fredags tal der viser, at danskerne har næsten 1 billion kroner stående på helt almindelige bankkonti. Vores råd er, at man har 2-3 gange sin månedsløn (efter skat) stående på kontoen til løbende forbrug og uforudsete begivenheder. Har man mere stående på sin bankkonto end det, og pengene ikke er øremærket til nært forestående forbrug, så bør man overveje om midlerne med fordel kan bruges på fx ekstraordinært afdrag på gæld, indskud på pension eller ener­giop­ti­me­ring af sin bolig. Har man de lange briller på, og har ri­si­ko­ap­pe­tit­ten til det, så kan man naturligvis også overveje investering.

Relaterede artikler