Udenlandske faktorer har trykket virksomhedernes humør i bund

De danske virksomheders humør er lavere sammenlignet med for et år siden.

Udenlandske faktorer har trykket virksomhedernes humør i bund

Danmarks Statistik har netop offentliggjort konjunk­tur­ba­ro­me­te­ret for januar, som bygger på tilliden og for­vent­nin­ger­ne hos de danske virksomheder. Og konklusionen er entydig: de danske virksomheders humør er lavere sammenlignet med for et år siden.

I januar faldt tilliden yderligere i industrien og bygge- og anlægssektoren.  Ser­vi­ce­er­hver­ve­ne fastholdte decembers humør, og humøret ligger derved stadig under det gennemsnitlige for sidste år. I detailhandlen oplevede man en lille stigning i humøret drevet af forventninger om stigende omsætning. Gennem 2019 så vi en kraftig nedjustering af virksomhederne humør sammenlignet med sidste år, og denne nedjustering er for industrien og byggeriet indtil videre fortsat ind i 2020. Tilliden slutter bredt set af på noget nær det laveste niveau i tre år.

Det sidste år har budt på markante udenlandske skulderskub, og det smitter unægtelig af på virk­som­he­der­nes vir­ke­lig­heds­op­fat­tel­se. Når det er sagt, så er vi fortrøst­nings­ful­de på dansk økonomis vegne. Selvom vi er på vej ind i et vækstmæssigt langsommere år, så er vi overordnet optimistiske og ser i 2020 BNP-vækst på 1,4%. Det er ganske respektabelt.

Rekordhøj beskæftigelse, og udsigt til yderligere be­skæf­ti­gel­ses­frem­gang, vil sammen med klækkelige ren­te­be­spa­rel­ser og pæn re­al­løn­frem­gang give et solidt fundament for pri­vat­for­bru­get, som vi forventer bliver vækstmotoren i tiden, der kommer.

Det ringere humør i de danske virksomheder deles med de europæiske virksomheder, men vi forventer både bedre humør herhjemme og i udlandet. Fra den politiske front er der nemlig kommet mere klarhed. Særligt på han­delskrigs­fron­ten, hvor første fase i handelsaftalen faldt på plads. Dertil har Brexit fået en smule mere afklaring ovenpå valget. Ingen af delene kan dog på nogen som helst måde afskrive sig selv fra risikolisten for dansk økonomi endnu. Som en lille åben økonomi og kommer vi ikke til at slippe fri af kløerne af en omfattende handelskrig, recession eller Brexit uden en aftale. Det vil gå bredt ud over dansk økonomi lige fra beskæftigelsen til humøret hos danske virksomheder.

Relaterede artikler