Udbetaling af feriepenge nærmer sig afslutningen

De fleste mener sidste 2 uger også bør udbetales.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Dyre cigaretter trækker priserne op, mens billig benzin trækker ned

Udbetalingen af de tre ugers feriepenge nærmer sig sin afslutning - både hvad angår beløb og deadline. Nyeste tal fra LD viser, at der nu er udbetalt næsten 50 mia. kr. før skat af de indefrosne feriepenge, hvor danskerne i alt har omkring 60 mia. kr. til gode i forbindelse med de tre uger, som blev frigivet til udbetaling i slutningen af september. På nuværende tidspunkt har næsten 2,2 mio. danskere aktuelt søgt om pengene, hvor omkring 3 mio. har feriepenge til gode. Deadline for at ansøge om feriepengene er 1. december.

Om kun lidt mere end 300 timer rinder muligheden ud for at ansøge om de indefrosne feriepenge ud. Næsten 50 mia. kr. er et kæmpe beløb, og det er mere end forventet. Der kan samtidig godt komme en sjat mere, selvom de fleste er udbetalt, og ikke alle ønsker at få dem udbetalt. For dem, som ønsker udbetaling, men mangler at gøre det, så nærmer deadline sig med hastige skridt, og det er ikke alle, som er opmærksomme på den. Vi spurgte i begyndelsen af ud­be­ta­lings­pe­ri­o­den i oktober godt 1.100 danskere med feriepenge til gode, hvor mere end 40% ikke var klar over, at an­søg­nings­fri­sten var 1. december. Det udgør dog blot et mindre problem, eftersom de fleste allerede har søgt om feriepengene.

Som den primære anvendelse forventer vi, at de fleste af feriepengene ender i forbrug, men ikke dem alle. Arbejdernes Landsbank har i samarbejde med Voxmeter spurgt mere end 1.100 danskere ind til feriepengene, og i vores undersøgelse svarer knap 7 ud af 10 danskere med fe­ri­e­pen­geud­be­ta­ling, at den primære anvendelse bliver forbrug. Samtidig er det især detailhandlen og håndværkerne, som vinder på danskernes feriepenge, som ikke bør komme som den store overraskelse i lyset af cor­o­na­si­tu­a­tio­nen. Topscoreren er bo­lig­for­bed­rin­ger med 19%, som blandt andet kommer i forlængelse af et år med et antal af bolighandler, som går over i historien. Også genstande som elektronik eller møbler til en selv, familien eller hjemmet opnår en høj svarprocent med 17%. Et godt stykke længere nede finder vi ser­vi­ce­bran­cher­ne, som restauranter og rejser. Mindre end 5% svarer, at den primære anvendelse er på oplevelser, herunder restauranter, mens tilsvarende under 5% svarer, at den primære anvendelse af feriepengene bliver øremærket til ferie.

Omvendt svarer lidt mere end 3 ud af 10, at den primære anvendelse er opsparing. LD skriver desuden, at 600.000 lønmodtagere har øjnene fokuseret på opsparing fremfor forbrug. I vores undersøgelse er topscoreren indenfor op­spa­rings­delen, at lade pengene stå på bankkontoen, som i alt 21% svarer som den primære anvendelse af feriepengene. Det er en ganske høj svarprocent og kan få det i forvejen bugnende indlån på danskernes bankkonti yderligere i vejret. I september nåede danskernes indlån op på 992 mia. kr., og meget kan tyde på, at den indenfor nærmeste fremtid runder den svimlende 1 billion kr. Hertil opnår andre op­spa­rings­po­ster som investering i værdipapirer, på pensionen eller afbetaling på gæld tilsammen 12% som primær anvendelse af feriepengene.

Et flertal af danskere mener, at de resterende to ugers feriepenge skal kunne udbetales

I undersøgelsen svarer 67% danskerne med feriepenge til gode, at de mener, at de resterende to ugers feriepenge bør komme til udbetaling indenfor det kommende år. Alene 15% svarer, at de ikke bør komme til udbetaling, mens 18% svarer ved ikke.

Vi er enige med danskerne om, at de resterende uger bør komme til udbetaling. Men vi mener samtidig, at man bør holde vejret og åbne for udbetaling til foråret og hen mod sommeren med den forhåbning, at smit­te­si­tu­a­tio­nen, re­strik­tio­ner­ne og for­brugs­mu­lig­he­der­ne er mere normale end på nuværende tidspunkt. Udbetalingen af feriepengene giver et positivt stød til pri­vat­for­bru­get og dansk økonomi. Men det er ikke nogen mirakelkur, og anvendelsen er i øjeblikket skævt fordelt i økonomien, hvor nogle af de brancher, som i forvejen er nådigst ramt, også lukrerer mest på fe­ri­e­pen­geud­be­ta­lin­gen.

Alene 52% forventer, at man fra politisk side beslutter at lade de resterende ugers feriepenge komme til udbetaling, mens 26% forventer, at de ikke kommer til udbetaling. Med andre ord havde danskerne med feriepenge til gode ved undersøgelsens udarbejdelse en lidt større holdning til, at de resterende to ugers feriepenge kommer til udbetaling, end at det kommer til at ske.

Relaterede artikler