Største antal nye ledige i 3 måneder - men mange afmeldinger holder ledighedskøen nogenlunde i skak

Højeste antal på en enkelt uge.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Største antal nye ledige i 3 måneder - men mange afmeldinger holder ledighedskøen nogenlunde i skak

Netop of­fent­lig­gjor­te tal for nytilmeldinger til ledighed viser, at 16.963 meldte sig ledige i sidste uge. Det er det højeste antal af personer på en enkelt uge, siden coronavirussen ramte økonomien med fuld kraft mod slutningen af marts. Her ramte det højeste antal af le­dig­heds­til­mel­din­ger på en enkelt uge 22.653 personer.

Vi vidste udmærket godt, at sidste uge ville byde på enormt mange le­dig­heds­til­mel­din­ger. Man kan altid sige, at det kunne have været endnu værre, men op mod 17.000 personer på en enkelt uge er altså ekstremt mange mennesker uanset, hvordan vi vender og drejer det. Men der er to stærke lyspunkter trods sidste uges høje tal. For det første bærer de mange nytilmeldte ledige et betydeligt præg af den første økonomiske bølge, som ramte helt tilbage i marts, hvor en del først optræder i le­dig­heds­tal­le­ne nu. Det er med andre ord ikke en 2. økonomisk bølge, som aktuelt skyller ind over landet.

For det andet, er der tilsvarende rigtig mange, som afmelder sig ledighed. Det betyder, at den samlede ledighedskø bliver holdt nogenlunde i skak i øjeblikket. I sidste uge er der i alt tale om, at mere end 13.000 personer afmeldte sig, hvilket er det højeste antal under coronakrisen. Det er utrolig glædeligt, da det er et udtryk for, at økonomien også er ved at genstarte visse steder i takt med genåbningen.

Ved indgangen til sidste uge 177.613 personer ledige, mens der ved ugens udgang er tale om 181.205. Dermed er ledighedskøen steget med knap 3.600 personer på en uge, som på forhånd var udråbt som en grum uge. Det er relativt nådigt, men vi skal samtidig dog huske på, at der endnu kan komme mange le­dig­heds­til­mel­din­ger, herunder også i dag. Men månedsskiftet var foreløbig frygtet meget værre.

Den hårde økonomiske bølge fra marts påvirker de aktuelle ledighedstal ved, at dem som blev afskediget marts med tre måneders varsel først tilmelder sig ledighed nu. Samtidig kan der også kan være personer på tidligere løn­kom­pen­sa­tion, som nu lander i le­dig­heds­sta­ti­stik­ken. Fælles for dem er, at der i en længere periode har været usikkerhed om deres jobsituation i forbindelse med den første økonomiske bølge.

Over den kommende periode forventer vi, at ledigheden kommer til at have pil op. Det kan især komme fra tre veje. For det første kan vi ikke udelukke efterdønninger i forbindelse med det netop overståede månedsskifte. For det andet melder en del virksomheder sig ud af løn­kom­pen­sa­tio­nen, hvor vi forventer, at en del af medarbejderne bliver afskediget. For det tredje vil mange virksomheder se på den coronaramte indtjening og tilsvarende evaluere på omkostningerne, herunder me­d­ar­bej­derom­kost­nin­ger. Det kan få virksomheder ud i en periode, hvor man vil trimme omfanget af medarbejdere til. Samlet er ledighedskøen vokset med rundt regnet 49.371 personer i coronakrisen, men vi er således endnu ikke færdige med at se stigninger.

Relaterede artikler