Stigning i danskernes pensionsformue i april på ryggen af grum marts

Danskernes pensionsformue steg 1,5 pct. fra marts til april.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Stigning i danskernes pensionsformue i april på ryggen af grum marts

Tal fra Nationalbanken viser, at april har været gavmild ved danskernes pensionsformue. Danskernes pensionsformue steg 1,5 pct. fra marts til april. De gode nyheder kommer ovenpå en blodrød marts, hvor pen­sions­for­mu­er­ne samlet set faldt med hele 4,8 pct. eller ca. 80 mia. kr. som følge af bratte kursfald på både aktier og obligationer. Ser vi på marts og april under ét, så er der tale om et samlet fald på -3,4 pct. fra februar til april. Det betyder, at der under alle omstændigheder er tale om et pænt fald i danskernes pen­sions­for­mu­er, og der er ingen tvivl om, at faldet klart er drevet af udviklingen på de finansielle markeder, hvor altså især marts trækker ned.

De voldsomme udsving på de finansielle markeder kan gøre selv den mest rutinerede investor nervøs, så der er ikke noget at sige til, hvis den almindelige pen­sions­op­spa­rer bliver utryg, når kurserne rasler ned, og man kan se, at formuen svinder ind. En formue man vel at mærke skal bruge til at leve for, når man en gang skal på pension.

Jeg har derfor samlet 6 gode råd til utrygge danskere fordelt efter, hvor lang tid de har til deres pension.

Når man har mere end 15 år til pensionen

  1. Få overblik over pensionen

Det kræver overblik at få styr på, hvad der sker med økonomien, den dag man går på pension eller hvis man bliver syg eller dør. Hvis man er i tvivl om, man sparer nok op til sin pension, og om man er dækket godt nok i tilfælde af sygdom eller død, så kontakt bank eller pen­sions­sel­skab og få overblik og ro i sindet.

  1. Hold fast i din in­ve­ste­rings­stra­te­gi

Når man har mange år til pensionen, kan man tåle de udsving, der sker på fi­nans­mar­ke­der­ne i øjeblikket, så lad være med at gå i panik og sælge ud. Selvom kraftige kursfald aldrig er behagelige, så kan du gå glip af fremtidige kursstigninger, hvis du sælger ud på bunden. Havde man fx solgt sine værdipapirer i marts, så var man gået glip af den ”rebound” som de finansielle markeder bød på i april. Hvis det gør rigtig ondt i maven med de kraftige kursfald, så overvej sammen med banken eller pen­sions­sel­ska­bet om din risiko er for høj og om den måske skal justeres.

  1. Overvej at spare mere op til pension

Vores generelle anbefaling er, at man sparer så meget op til sin pension, at man kan få udbetalt det, der svarer til 70 procent af ens nuværende indtægt fra den dag, man går på pension. På den måde vil de fleste være sikre på at kunne betale boligudgifter, le­veom­kost­nin­ger og fornøjelser.

Når man har mindre end 15 år til pensionen

  1. Hold hovedet koldt

Selvom det er svært ikke at blive påvirket af nyhederne og de menneskelige tragedier, der kan ligge bag hvert enkelt syg­domstil­fæl­de, er det som investor vigtigt at holde hovedet koldt. For selvom de store aktiedyk formentlig har ramt opsparingen, er ”skaden” formentlig begrænset, da in­ve­ste­rings­ri­si­ko­en typisk bliver justeret i forhold til, hvor lang tid man har til pension.

  1. Bliv pensionsklar

Måske er man begyndt at reflektere over, hvordan tilværelsen som pensionist skal være. Måske har man ovenikøbet allerede lagt en plan for ens pension. Under alle omstændigheder er det en god ide at få overblik over, om pensionen dækker ens behov den dag, man forlader ar­bejds­mar­ke­det. Vi anbefaler, at man taler med bank eller pen­sions­sel­skab om at blive helt pensionsklar.

  1. Planlæg pen­sions­ud­be­ta­lin­ger­ne

Skal man snart begynde at få pen­sions­op­spa­rin­gen udbetalt, er det en god ide at planlægge, i hvilken rækkefølge man bruger af opsparingen, når man går på pension. Den optimale rækkefølge afhænger af en individuel vurdering af ens behov, muligheder for afkast, skatteforhold og samspillet med offentlige ydelser.

Relaterede artikler