Ro på konkurserne - men stakket frist

Foreløbig er der ikke meget coronakrise at spore i konkurserne i dansk erhvervsliv.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Ro på konkurserne - men stakket frist

Danmarks Statistik har netop offentliggjort antallet af kon­kurs­be­gæ­rin­ger i sidste uge, og den klare konklusionen er, at der foreløbig ikke er meget coronakrise at spore i konkurserne i dansk erhvervsliv. I sidste uge løb der 117 kon­kurs­be­gæ­rin­ger ind. Til sammenligning har der siden begyndelsen af 2019 i gennemsnit været knap 160 kon­kurs­be­gæ­rin­ger om ugen. Ser vi sammenlagt over de forgangne fire uger, har der været 535 begæringer om konkurs, som på ingen måde ud i forhold til mere normale tider.

Foreløbig er der ikke det store spore i omfanget af konkurser. Men selvom en god start aldrig kommer dårligt tilbage, så er det alt for tidligt at ånde lettet op. Vi forventer klart, at vi kommer til at se et stigende antal konkurser over den kommende periode, efter coronakrisen rev hele eller dele af mange virksomheders om­sæt­nings­grund­lag væk fra den ene måned til den anden. Det sætter dybe og for mange virksomheder også langvarige spor, og en stigning i konkurser er i min optik ufravigelig. Det vil ikke alene resultere i færre virksomheder, men vil også give anledning til flere ledige over en periode.

De hurtige og massive hjælpepakker fra politisk side har været med til at holde hånden under mange virksomheder i en stresset tid, og det påvirker også til, at vi endnu ikke ser de fjerneste spor af coronakrise i kon­kurs­sta­ti­stik­ken. Det er dog langtfra ensbetydende med, at det kommer til at fortsætte sådan. Ved den seneste rundspørge blandt virksomhederne i begyndelsen af juni, er der en bekymrende andel af virksomheder, som ser en vis risiko for at gå konkurs over de kommende tre måneder. Værst står til i detailhandlen og i ser­vi­ce­er­hver­ve­ne, hvor henholdsvis 23% og 16% en risiko for at må lade sig afvikle over de kommende tre måneder. Indenfor bygge og anlæg samt industrien vurderer henholdsvis 12% og 10% af virksomhederne en risiko for at gå konkurs over de kommende tre måneder. Der er dog tale om et fald i forhold til for en måned siden.

Kon­kurs­sta­ti­stik­ken har været komplet ubrugelig i flere måneder som følge af nedlukningen med Sø- og Handelsrettens samt Skif­te­ret­ter­nes i nøddrift i store dele af marts og april. Siden har man ligefrem løftet statistikken med ugentlig opdatering. Det skal vi sætte pris på, da det øger muligheden for at spore en ændret udvikling i et tidligt stadie. Det giver en bedre indsigt i økonomien og erhvervslivets sund­heds­til­stand og dermed også en kortere reaktionstid til at handle på det fra politisk side, hvis behovet skulle opstå.

Nødvendigheden for hurtige og markante politiske tiltag har været bundnødvendige i en tid, hvor dansk økonomi rammer ind i recession med både høj fart og ukendt dybde. Økonomien er i øjeblikket i den skrøbelige overgang fra at afbøde det første hårde slag til den efterfølgende genopretning, og behovet for en økonomisk håndsrækning er fortsat til stede.  En dyb recession i Danmark sker i øjeblikket, og her spiller et fortsat højt antal virksomheder en nøglerolle. Vi forventer en dyb men korterevarende recession, men risikoen for en langvarig recession er så absolut til stede.

Relaterede artikler