Privatforbruget holder gang i væksten i 4. kvartal

Væksten i Danmark lød på 0,2% i 4. kvartal

Privatforbruget holder gang i væksten i 4. kvartal

Netop of­fent­lig­gjor­te tal for BNP-væksten fra Danmarks Statistik viser, at væksten i Danmark lød på 0,2% i 4. kvartal, hvilket er lidt lavere end hvad BNP-indikatoren viste for knap 14 dage siden. Væksten var i 3. kvartal på 0,5%, mens den i 2. kvartal var helt oppe på imponerende 1,1%, og væksten har derved fundet et lavere niveau.

Dog er en vækst på 0,2% er ganske respektabel med tanke på at la­ger­ned­brin­gel­se tog 0,5 procentpoint af væksten i 4. kvartal.

Vi havde dog forventet at væksten i 4. kvartal ville ligge lavere, da mange andre nøgletal har givet et fingerpeg om en endnu lavere vækst, herunder en ringe udvikling i in­du­stri­pro­duk­tio­nen og eksporten. Også i økonomierne omkring os har vækstaf­mat­nin­gen ramt, navnlig Tyskland. Men det trodser de danske BNP-tal altså, som bestemt er positiv læsning isoleret set. Inden vi får armene helt op over hovedet, er der dog alligevel tale om, at lidt af dampen er gået af dansk vækst mod slutningen af 2019.

Væksten i 4. kvartal var særligt været drevet af pri­vat­for­bru­get, mens eksporten trak ned. For 2019 som helhed var det særligt eksporten der holdt liv i dansk økonomi, og var den største drivfaktor i væksten. Det er paradoksalt nok sket samtidig med vækstafmatning og politisk uro udenfor landets grænser, men da vi har en mindre konjunk­tur­føl­som eksport med et højt fokus på medicin og vindmøller, har vores eksport været mindre påvirket. Ikke desto mindre har eksporten vist ringere tegn 4. kvartal.

Med dagens tal bekræfter vi at årsvæksten i dansk økonomi i 2019, var på 2,2%. Det flugter komplet med vores prognose og er en pæn dansk vækst. Det er naturligvis med forbehold for kommende revisioner.

Fortsat vækst i år, dog i et lavere tempo

I 2020 forventer vi, at væksten skal et gear ned med en vækst på 1,5% og yderligere ned på 1,2% i 2021. At væksten kommer ned i et langsommere tempo, er på ingen måde unaturligt efter så langt et opsving. Samtidig ser vi også be­skæf­ti­gel­ses­stig­nin­gen klinge yderligere af.

De massive udenlandske risici forsvinder ikke over natten, hvor frygten for coronavirussen er tilføjet risikolisten, som dog fortsat bevæger sig i det uvisse territorium. Med det samlede udenlandske risikobillede har vi svært ved at se eksporten som fortsat holde liv i dansk vækst. Vi forventer derimod, at pri­vat­for­bru­get tager over som vækstmotor i dansk økonomi. Pri­vat­for­bru­get er trådt ind i 2020 med en rekordhøj beskæftigelse, pæn re­al­løn­frem­gang og klækkelige ren­te­be­spa­rel­ser i rygsækken.

Relaterede artikler