Ny nedgang i forbrugertilliden

Faldet kommer ovenpå en pæn stigning i oktober.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Sådan var danskernes forbrug sammensat før krisen

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at for­bru­ger­til­li­den falder fra -6,2 i oktober til -7,6 i november. Faldet kommer ovenpå en pæn stigning i oktober, hvor danskerne trak en anelse på smilebåndet og kom i bedre humør i forbindelse med, at det blev muligt at få udbetalt tre ugers indefrosne feriepenge. Faldet i for­bru­ger­til­li­den i november skyldes især et fald i danskernes forventninger til Danmarks økonomiske situation om et år sammenlignet med i dag.

Det er bekymrende, at for­bru­ger­til­li­den lider endnu et knæk, men i princippet ikke så overraskende set i lyset af den øgede smittefrygt og udvidede restriktioner, hvor især visse nordjyske kommuner har været ekstra hårdt ramt. Vi så en kort opblomstring i for­bru­ger­til­li­den i oktober, hvor danskerne fik adgang til nogle af deres indefrosne feriepenge, men den midlertidige saltvand­s­ind­sprøjt­ning på danskernes bankkonti har altså ikke været nok til at holde humøret permanent oppe. Selvom for­bru­ger­til­li­den er højere end i begyndelsen af krisen, så er vi stadig på et niveau, som er milevidt fra det vi så, før vi trådte ind i krisen.

Besvarelserne som danner grundlag for dagens tal, er primært indsamlet i de to første uger af november, og nogle af besvarelserne dækker derfor tiden før den lokale nedlukning i 7 nordjyske kommuner.

Tager vi de positive briller på, så er for­bru­ger­til­li­den trods alt tikket op fra de iskolde temperaturer, som vi så i april, da krisen for alvor ramte dansk økonomi med en forhammer. Vi er dog stadig milevidt fra de niveauer, vi så inden krisens indtræden og det er naturligvis bekymrende, når en af byggestenene til at få gang i økonomien igen netop er forbruget.

Samme tendens går igen, hvis vi fokuserer på danskernes frygt for arbejdsløshed, hvor frygten er væsentlig lavere end i krisens indledning. Dog har de seneste 4 måneder budt på en stigning i danskernes frygt for arbejdsløshed, hvilket naturligvis er bekymrende. Det er sket i takt med, at fremgangen på ar­bejds­mar­ke­det er bremset op, hvor ledigheden aktuelt står stille på et forhøjet niveau sammenlignet med før krisen. Vi forventer, at ledighedspilen peger op i den kommende tid.

På trods af dagens bekymrende nedgang i for­bru­ger­til­li­den, så bevarer vi en forsigtig optimisme, hvor der på det seneste også er kommet positive nyheder på vaccinefronten. Det giver håb for fremtiden, om end usikkerheden fortsat er stor.

Relaterede artikler