Nationalbanken holder fingrene fra rente- og interventionsknappen trods styrket krone

Nationalbanken holder sig i skindet.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Nationalbanken har holdt sige ude af markedet

Netop of­fent­lig­gjor­te tal viser, at Nationalbanken holdt sig i skindet i oktober og undlod at intervenere i va­luta­mar­ke­der­ne. Nationalbanken har nu haft 7 måneder i træk med ro på både interventions- såvel som renteknappen. Sidste gang Nationalbanken var aktive på den front var i marts med intervention på knap 65 mia. kr. og en selvstændig dansk ren­te­for­hø­jel­se på 15 bps. Dengang lå kronekursen til den mærkbart svækkede side i modsætning til i dag med en mærkbart styrket krone.

Vi ser en ganske rolig Nationalbank til trods for, at kronekursen er til den stærke side. Og faktisk tæt på et kursniveau, hvor vi tidligere har set den danske Nationalbank intervenere for at bringe kronen tilbage mod pariteten. I vores optik er vi dog ikke langt fra, at Nationalbanken igen kan komme op af stolen. Kommer der et fornyet pres på kronen, så vil vi også se handling, som i første ombæring vil være interventioner. Vi skal imidlertid huske på, at selve styr­kel­ses­pres­set for nu er aftaget, og kursen har ligget stabilt til den stærke side siden begyndelsen af september.

Vi ser ikke en ren­te­ned­sæt­tel­se fra Nationalbanken lige om hjørnet. Oplever kronen et nyt styrkelsespres, vil man i første ombæring forsøge at ride stormen af med interventioner. Noget der dog kan få Nationalbanken til at trykke på renteknappen er rentemødet i den europæiske centralbank til december. Forværres situationen i Europa vil det ikke længere være usandsynligt, at ECB kan komme med en ren­te­ned­sæt­tel­se, som de endnu ikke har gjort brug af under coronakrisen. I det tilfælde vil Nationalbanken følge med og sænke renten. Der er vi dog ikke endnu, så der skal altså ske noget, før ren­te­ned­sæt­tel­se i ECB og i Nationalbanken kommer på tapetet. Heller ikke mar­keds­for­vent­nin­gen læner til en kommende ren­te­ned­sæt­tel­se fra ECB. Især de korte renter, herunder variabelt forrentede lån hos boligejere og virksomheder, påvirkes af Na­tio­nal­ban­kens rente. Og som billedet er lige nu, er der ro på den front, hvor der snarere er tale om sandsynlighed for lille pil ned end pil op.

Selvom Nationalbanken ikke intervenerede i va­luta­mar­ke­der­ne i oktober, så er valutareserven forøget med 5,7 mia. kr. Det skyldes især, at Nationalbanken har optaget lån i udlandet for 7,6 mia. kr. Stør­rel­ses­mæs­sigt er det ikke noget, som kan måle sig med tidligere i år. I begyndelsen af coronakrisen optog staten netto lån i udlandet for tæt på 100 mia. kr. Den samlede net­tolån­tag­ning i udlandet i år løber med oktober måneds tal op i 104,1 mia. kr.

Relaterede artikler