Medicinalindustrien trækker industriproduktionen ned

Coronakrisen har ramt danske virksomheder med en kraft, vi ikke tidligere har været vidne til.

Mindre men godkendt økonomisk håndsrækning til virusramt økonomi

I juli faldt in­du­stri­pro­duk­tio­nen med 5,6 procent. Faldet i juli er særligt drevet af me­di­ci­na­lin­du­stri­en, hvor produktionen falder med 24,9 procent. Ser vi på in­du­stri­pro­duk­tio­nen ekskl. me­di­ci­na­lin­du­stri­en, stiger produktionen med 1,1 procent. Det er anden måned i streg in­du­stri­pro­duk­tio­nen ekskl. medicin stiger.

Det er bestemt glædeligt, at in­du­stri­pro­duk­tio­nen ekskl. medicin igen er i fremgang, men jeg har dog ikke armene over hovedet endnu, da vi stadig er 5,7 procent under de pro­duk­tions­ni­veau­er, vi så tilbage i februar. Der er altså stadig et stykke vej til, at produktionen igen er tilbage på det niveau, vi så i februar.

Vi skal normalt glæde os over, at in­du­stri­pro­duk­tio­nen herhjemme har en stor andel af me­di­ci­nal­pro­duk­ter, da dette er mindre konjunk­tur­føl­somt, og derved kan holde hånden under in­du­stri­pro­duk­tio­nen i dårlige tider. På en dag som i dag, hvor produktionen falder med næsten 25 procent, er det selvfølgelig uheldigt, da det påvirker den samlede produktion meget negativt. Dagens tal indikerer, at også me­di­cin­pro­duk­tio­nen nu også er ramt af Coronakrisen, men det er endnu for tidligt, at lave entydige konklusioner. Me­di­ci­nal­pro­duk­tio­nen har normalt store udsving, og vi skal derfor være påpasselige med, at konkludere for meget på en enkelt måned.

Fremgang i udlandet

Industriens omsætning på eks­port­mar­ke­der­ne er denne i perioden marts til juli knap 12 procent lavere end samme periode sidste år. Industrien er afhængig af at kunne afsætte sine vare på ver­dens­mar­ke­det. Det er derfor også glædeligt, at eks­por­tom­sæt­nin­gen heldigvis har været stigende de sidste tre måneder.

Ser vi uden for landets grænser, er der i dag også kommet tal for den tyske in­du­stri­pro­duk­tion. Den tyske in­du­stri­pro­duk­tion stiger med 1,2 procent i juli, hvilket er tredje måned i steg. Tyskland er Danmarks største handelspartner, hvorfor det er vigtigt, at der kommer mere gang i hjulene, hvis den danske eksport igen skal op i gear. Vi er derfor også lidt bekymrende for, at de seneste tal for til­lids­in­dek­se­ne i Tyskland og flere andre europæiske lande indikerer, at styrken i genopretningen er ebbet ud.

Vi tror fortsat på et dybt, men kortvarigt tilbageslag til dansk økonomi. Særligt ar­bejds­mar­ke­det viser i øjeblikket rigtig gode takter herhjemme, og det vidner om, at aktiviteten er på vej tilbage mod det normale.

Vi er dog ikke ude af skoven endnu, og der er fortsat mange risici, som kan skubbe genopretningen ud af kurs. På vores top tre risici har vi til­ba­ge­hol­den­de forbrugere, en eksport der fastholder det lavere niveau i en længere periode samt at det økonomiske tilbageslag spreder sig som ringe i vandet fra de mest udsatte brancher til den resterende del af økonomien. Dertil kommer risikoen for nye smittebølger, som i sig selv vil stikke en kæp i hjulet på genopretningen.

Relaterede artikler