Lønudviklingen tikker op igen

Der er tale om et lille comeback til den private lønudvikling.

Stigning i danskernes pensionsformue i april på ryggen af grum marts

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at lønnen i det private var 2,3% højere i 3. kvartal 2020 sammenlignet med samme kvartal sidste år. I 2. kvartal faldt den årlige lønvækst kortvarigt ned til 2%, hvor den inden coronakrisen lød på 2,5%. I gennemsnit har lønvæksten i virksomheder og organisationer ligget på den gode side af 2,4% gennem de seneste tre år.

Der er tale om et lille comeback til den private lønudvikling, men den ligger stadig lidt underdrejet sammenlignet med inden krisen. Mange danskere ikke har mærket coronakrisen direkte på egen pengepung, men det er en sandhed med modifikationer, da en del alligevel kan have mærket det indirekte med udskudte løn­for­hand­lin­ger og måske manglende bonusser. Vi så et tydeligt billede af, at lønvæksten tog et naturligt skridt ned i begyndelsen af coronakrisen, og andet ville såmænd også været underligt, men det ser altså ud til at rette sig lidt nu.

At lønvæksten allerede retter sig så småt er et udtryk for, at coronakrisen er en kortere version af slagsen. Beskæftigelsen bragede på kort tid ned med knap 80.000. Efterfølgende er beskæftigelsen så braget frem med godt 50.000. Så der har været en gevaldig fremgang igen, om end hullet endnu ikke er lukket. Vi forventer, at 2020 samlet set som år kommer til at skille sig ud med et drop i lønvæksten sammenlignet med de foregående år. Samtidig er der en vis træghed i løndannelsen, og det er for tidligt at konkludere en endnu ikke færdig coronakrises endelige konsekvenser for lønningerne.

Vi skal huske på, at vi med en lønvækst i det private i forhold til sidste år på 2,3% taler om lønfremgang og ikke tilbagegang. Ikke at det er nogen overraskelse i sig selv, at lønnen stiger, men alligevel et væsentligt perspektiv, at danskerne har mere i løn­nings­po­ser­ne i dag end for et år siden, selvom coronakrisen har ramt med en uhyggelig styrke.

Tillægger vi samtidig den ekstremt vage prisudvikling, er der tale om en fornuftig vækst i reallønnen. I det aktuelle lav­in­f­la­tions­mil­jø får man kort og godt mere ud af den samme lønstigning sammenlignet med tider med højere inflation, og lønnens købekraft stiger med tæt på samme styrke som før. Samlet set er lønnen på tværs af alle sektorer steget med 2%point mere end for­bru­ger­pri­ser­ne i 3. kvartal sammenlignet sidste år.

I kommuner og regioner lød lønudviklingen i 3. kvartal på 3,1% i forhold til sidste år, mens den i staten lød på 2,2%.

Relaterede artikler