Lidt svagere takter fra industrien

Industriproduktionen faldt med 2,6% i januar.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Lidt svagere takter fra industrien

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at in­du­stri­pro­duk­tio­nen i Danmark faldt med 2,6% i januar. Produktionen kan dog svinge en hel del fra måned til måned, men set over de seneste tre måneder er billedet meget det samme med et fald i produktionen på knap 2%.

Industrien har vist lidt svagere takter den seneste tid, men det er ikke noget, som bør få de helt store panderynker frem endnu. Det er især me­di­ci­na­lin­du­stri­en som på det seneste har trukket pilen ned i industrien, men det kommer altså på ryggen af en helt ekstremt stærk periode. Set med de større briller er medicin nemlig den helt store stjerne i den danske in­du­stri­pro­duk­tion og er braget frem med 15% de seneste 12 måneder. Så set i det lys får jeg ikke dybe panderynker over dagens tal.

Trækker vi medicin ud af ligningen, så er in­du­stri­pro­duk­tio­nen de seneste tre måneder gået frem med 0,2%. Vi må dog også se i øjnene, at der er en betydelig risiko for, at der i den kommende tid kan gå coronavirus i tallene. Dagens tal er til og med januar, og vi står aktuelt midt i et endnu ukendt omfang af virussens negative potentiale for økonomien. Og selvom industrien har et højt fokus på medicin og vindmøller, som i mindre grad er følsomme for negative mar­keds­rystel­ser, så er der bestemt risiko for, at industrien bliver påvirket.

Udlandet trækker den danske in­du­strif­rem­gang

Tager vi et blik på industriens omsætning, som ligeledes er offentliggjort i dag, så er der også her ringere takter i januar, hvor omsætningen falder med 1,5%. Set over de forgangne tre måneder, så ser billedet dog en anelse bedre ud, hvor den er steget 1,1%, og det er især den udenlandske omsætning, som trækker op og er i perioden steget mere end 6%. I samme periode har industriens omsætning på det hjemlige marked været så godt som uændret.

Den højere udenlandske omsætning har præget over en længere periode, og det er sket på trods af, at det har buldret og braget uden for landets grænser. Når den danske eks­port­o­ri­en­te­re­de in­du­striom­sæt­ning viser så stærke takter, så skyldes det blandt andet, at vi i Danmark har en mindre konjunk­tur­føl­som eksport, med et stort fokus på medicin og vind­møl­le­pro­duk­tion. Coronavirussen står imidlertid højt på risikoradaren i øjeblikket og har potentialet til at skubbe til dansk økonomi ud af kurs. Frygten, for i hvor stort et omfang det kan påvirke økonomien, er høj i øjeblikket. Det er endnu for tidligt at spå om de endelige konsekvenser, men det negative potentiale er bestemt til stede, hvilket har udløst markante udsving på de finansielle markeder og redningskranse fra flere centralbanker. Herudover udgøres de udenlandske risici af handelskrig og Bre­xit­for­hand­lin­ger. Folder risiciene sig for alvor ud, vil det også ramme dansk økonomi.

Relaterede artikler