Lidt højere inflation i november, men stadig i den lave ende

Friske tal fra Danmarks Statistik viser, at inflationen var 0,5 i november.

Detailsalget buldrede videre med imponerende styrke i juli

Friske tal fra Danmarks Statistik viser, at inflationen var 0,5 i november, sammenlignet med samme tid sidste år. Inflationen er derved lidt højere end i oktober hvor inflationen var 0,5, men er set med de historiske briller på et meget lavt niveau. Inflationen holdes oppe af dyrere cigaretter samt højere udgifter til husleje. Omvendt er tøj og benzin billigere over det sidste år. Grundet Covid-19 er der dog mere usikkerhed en normalt omkring tallene

Med en inflation på 0,5 procent skal en typisk børnefamilie ud og bruge 2.200 kr. mere for at købe de samme vare og tjenester sammenlignet med samme tid sidste år. Selvom ekstraudgifter altid er træls, så kan børnefamilien glæde sig over, at inflationen ikke er højere. Fra cen­tral­ban­ker­nes side tilsigter man nemlig en inflation på 2 procent, og havde inflationen været 2 procent ville familiens have ekstraudgifter for 8.900 kr. Børnefamilien spare derved 6.800 kr., idet cen­tral­ban­ker­ne i øjeblikket ikke kan opfylde deres inflationsmål.

Den lave inflation bidrager også til lave nominelle renter, og det sikre billige lån til hus­hold­nin­ger­ne samt billig finansiering til virksomhederne. Herhjemme bestemmes de korte renter af Nationalbanken, der som følge af fast­kur­spo­li­tik­ken, lægger sig opad ECB, som sætter deres rente ud fra en målsætning om en inflation på 2 procent. Inflationen i eurozonen er lige nu lavere end målsætningen. Der ligger derfor et pres på ECB for at få gang i inflationen, og vi forventer derfor, at ECB fastholde renten på -0,5 procent på deres møde i eftermiddag, og at de derudover vil udvide op­købspro­gram­mer­ne for at presse de lange renter længere ned.

ECB står i den udfordring, at der lige nu er mange modsatrettede effekter på spil. Hele Eurozonen mærker effekterne af coronakrisen, og ledigheden er i dag markant højere end ved krisens indtog. Det vil normalt være ensbetydende med lavere inflation, da de mange arbejdsløse betyder lavere lønstigninger, hvilket leder til lavere inflation. Omvendt trækker den massive tabte indtjening virksomhederne har oplevet op, da det giver nogle virksomheder et incitament til at hæve priserne fremadrettet når efterspørgslen igen er til det.

Ser vi fremad, tror vi, at inflationen skal lidt op, men den stigning kommer blandt andet fordi cen­tral­ban­ker­ne understøtter den økonomiske genopretning, hvorfor dagens forventede udvidelses af op­købspro­gram­mer­ne i vores øjne ikke er overflødig.

Relaterede artikler