Kommentar til Økonomisk Redegørelse

Regeringen forventer, at BNP falder med -3,8% i år og vækster med 2,8% til næste år.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Kommentar til Økonomisk Redegørelse

Regeringen har netop offentliggjort Økonomisk Redegørelse med deres prognose for dansk økonomi over de kommende år. Regeringen forventer, at BNP falder med -3,8% i år og vækster med 2,8% til næste år. Regeringen er i redegørelsen åbne om, at der ikke er taget højde for den seneste smitte og nedlukning, så kritik på det punkt er herudover overflødig. I 2022 forventes stigning i BNP på 3,1%. Tager vi et blik på ar­bejds­mar­ke­det, så forventes en be­skæf­ti­gel­ses­stig­ning på 15.000 til næste år efterfulgt af yderlige stigning på 26.000 i 2022.

Prog­no­se­bol­de­ne er de seneste uger kastet op i luften, og justeringerne står nærmest i kø i øjeblikket. Vi foretog selv en nedjustering for nogle uger siden, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi småt barsler med yderligere en ny nedjustering som følge af den seneste udvikling. Aktuelt forventer vi fald i BNP på -4% i BNP i år efterfulgt af en vækst på 3% til næste år. I 2022 ser vi dansk BNP vokse med 3%.

Den nuværende situation gør ondt, og det vil trække ekstra luft ud af økonomien i et i forvejen udfordrende 2020. Det betyder også, at vi kommer til at gå ind i 2021 med et svagere udgangspunkt, end vi havde turde håbe på. Det lavere udgangspunkt giver på den ene side potentiale for højere vækst til næste år, men på den anden side vil det også pege mod, at vi træder ind i året med underhæng, som vil trække ned i den gennemsnitlige vækst for 2021 som helhed. Vi er ikke tvivl om, at den nuværende smitte og øget re­strik­tions­ni­veau vil lidt kappe af væksten i 2020 såvel som 2021.

Vi mener dog også, at der ikke er grund til at gå i vækstpanik endnu. Meget bliver afgørende over de kommende uger, og falder smittetallet, så man tør dæmme op for re­strik­tio­ner­ne på den anden side af nytår, så forventer vi også, at den økonomiske aktivitet hurtigt vender tilbage, og det aktuelle slag bliver relativt mildt. Meget kommer an på danskernes ageren og smit­tespred­nin­gen hen over julen. Man kan drage den kyniske parallel, at jo flere der bliver smittede, desto flere vil også miste arbejdet.

Det er dog en mærkbar risiko for, at det nuværende re­strik­tions­ni­veau fastholdes et godt stykke ind i det nye år, og sker det, så vil slaget selvsagt også blive større. Slaget vil i vores optik tilmed stige mere, end hvad den blotte forlængelse berettiger, da det også vil medføre en markant større usikkerhed for forbrugere og virksomheder, som kan ramme pri­vat­for­bru­get, beskæftigelsen og in­ve­ste­rin­ger­ne hårdere. På det længere sigte i 2021 er en væsentlig forudsætning, at vac­ci­ne­si­tu­a­tio­nen kører på skinner og udrulles gennem året, som vil få coronakrisen til at løsne grebet om dansk økonomi. Oplever vac­ci­neud­rul­nin­gen udfordringer, så vil det også udfordre den økonomiske vækst til næste år.

Underskuddet på den faktiske offentlige saldo ventes ifølge Økonomisk Redegørelse at lande på -81 mia. kr., mens der i august var ventet -88 mia. kr. Det lavere underskud skyldes blandt andet et bedre økonomisk efterår end ventet. Til næste år ventes et underskud på -31 mia. kr., men den økonomiske aktivitet stilner i øjeblikket af, mens kom­pen­sa­tions­om­kost­nin­ger­ne stiger. Det vil sætte spor et godt stykke ind i næste år og kan give yderligere en negativ afsmitning på den offentlige saldo til næste år, hvor underskuddet risikerer at blive opjusteret. På positivsiden har vi dog råd til det som land med sunde offentlige finanser.

Relaterede artikler