Industrien i rekordfremgang - men på billig baggrund

Ser vi fremad, så kommer der fortsat positive toner fra industrivirksomhederne, om end vi står i en svær tid.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Industrien undveg markant tilbageslag i april

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at den danske in­du­stri­pro­duk­tion steg i september med 2%. In­du­stri­pro­duk­tio­nen er nu steget i tre ud af de seneste fire måneder og er blot 2,1% lavere, end inden krisen satte ind. Da produktionen var hårdest ramt under coronakrisen, lå den 9% under niveauet før krisen.

Me­di­ci­nal­sek­to­ren kan med dens store udsving imidlertid sløre billedet for den mere underliggende udvikling i den øvrige del af industrien. Skærer vi medicin fra, så steg in­du­stri­pro­duk­tio­nen med 2,3% i september. Det er fjerde måned i streg, at industrien ekskl. medicin oplever fremgang, og ser vi på 3. kvartal som helhed, så er den braget frem med 4,4% i forhold til 2. kvartal. Det er den største fremgang i industrien i statistikkens mere end 20-årige historie. Den danske me­di­ci­na­lin­du­stri er et kapitel for sig selv og er et eventyr uden lige, som har haft en stor og stabiliserende rolle for dansk økonomi i økonomisk urolige tider. Men samtidig er det også en branche, som byder på enorme udsving i produktionen fra måned til måned, som kan sløre billedet for, hvordan den resterende del af industrien har det.

Den danske industri galoperede afsted med rekordstigning i 3. kvartal, når vi ser bort fra medicin. Det er ekstremt glædeligt, at der er så fin fart over feltet i industrien. Det kommer dog på en lidt billig baggrund, eftersom der i bund og grund er tale om at komme tilbage ovenpå coronakrisens startslag, og produktionen ligger stadig under niveauet fra før krisen. Men så meget desto vigtigere er det, at genopretningen er buldret derudaf.

Ser vi fremad, så kommer der fortsat positive toner fra in­du­stri­virk­som­he­der­ne, om end vi står i en svær tid. Ifølge seneste til­lids­ba­ro­me­ter fra Danmarks Statistik steg pro­duk­tions­for­vent­nin­ger­ne yderligere i in­du­stri­virk­som­he­der­ne yderligere i oktober. Vi står aktuelt i en krise, hvor det i højere grad er ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne, som er hårdt ramte, mens industrien ser ud til at være mindre udsatte. Det er helt det samme billede, som vi ser i øvrige dele af Europa. På negativsiden må vi imidlertid også sande, at den nye smittebølge besværliggør mange elementer i økonomien. Og selv industrien er mildere udsat er det ikke ensbetydende med, at man klarer frisag. Hertil vil industrien komme til at opleve modvind fra eksporten, så har træge udsigter over det næste lange stykke tid. Det økonomiske tilbageslag udenfor landets grænser har været hårdere end i Danmark, og det vil resultere i en efterregning gennem eks­port­ud­sig­ter­ne.

Ser vi på omsætningen i industrien, så er det især de udenlandske markeder som halter. I 3. kvartal som helhed er industriens omsætning på eks­port­mar­ke­der­ne godt nok steget med 3,2%, men var september fortsat 6% under niveauet før krisen. Ser vi på hjemmemarkedet, så steg industriens omsætning med 5% og ligger nu 2% højere sammenlignet med før krisen.

Relaterede artikler