Flot start på året for detailsalget

Detailsalget steg med 0,5% fra december til januar.

Flot start på året for detailsalget

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at detailsalget steg med 0,5% fra december til januar. Sammenligner vi med januar sidste år er detailsalget hele 2,7 procent højere. Detailsalget har altså fået en flot start på året.

Stigningen er drevet af varegruppen andre forbrugsvarer der blandt andet dækker møbler, elektronik samt internethandel. Varegruppen andre forbrugsvarer steg med 1,2 procent i januar måned, mens salget af fødevarer og tøj faldt med henholdsvis 0,2 procent og 0,4 procent. Ja­nu­ar­ud­sal­ge­ne er derved blevet brugt på at købe ting til hjemmet, frem for at forny garderoben.

Det er en god nyhed da detailsalget er en af de tidlige indikatorer på udviklingen i pri­vat­for­bru­get. Det er væsentligt at nævne, at der i detailsalget ikke er medtaget nethandel på udenlandske hjemmesider. Det må derfor formodes, at de­tailsalgstal­le­ne undervurderer den faktiske stigning i danskernes forbrug.

Pri­vat­for­bru­get bliver vækstmotoren i dansk økonomi

De danske forbrugere står med gode kort på hånden i 2020, og vi forventer, at pri­vat­for­bru­get bliver den primære vækstfaktor i dansk økonomi. Og efter mange års konsolidering er der rum til at øge pri­vat­for­bru­get.

Beskæftigelsen er rekordhøj, og vi forventer at se yderligere en be­skæf­ti­gel­ses­stig­ning på 20.000. Samtidig oplever danskerne at have flere penge mellem hænderne med pæn fremgang i reallønnen. I 2019 faldt renterne markant, og det vil fungere som en vi­ta­mi­nind­sprøjt­ning til danskernes forbrug. På den ene side oplever boligejerne klækkelige ren­te­be­spa­rel­ser, som har potentialet til at give forbruget medvind, og på den anden side har nogle lånt op i friværdien, som til en vis grad vil materialisere sig i et øget forbrug.

En forventning kan dog vise sig langt fra virkeligheden, og den fortsatte fremgang i dansk økonomi er ikke hugget i granit. Vi kommer ikke udenom, at udenlandske risici hænger som tunge mørke skyer over Danmark. Særligt handelskrig, Brexit og vækstafmatning hos vores tættest forbundne økonomiske lande kan give anledning til at hive paraply og gummirøjserne frem herhjemme. Samtidig svæver Corona virussens påvirkning på økonomien fortsat i det uvisse. Nok er dansk økonomi solidt stillet med en mindre følsom eksport, men vi er stadig nødt til at rette blikket udenfor landets grænser, når de største risici skal måles og vejes.

Relaterede artikler