Flot bilsalg i september

I september blev der solgt 18.631 biler, når der tages højde for normale sæsonudsving.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Skatterådet sænker populært kørselsfradrag i 2021

I september blev der solgt 18.631 biler, når der tages højde for sæsonudsving, viser netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik. Det er stort set på niveau med august. Den ketchupeffekt, som vi har set hen over sommeren, lader altså til at fortsætte for bilsalget. Dertil kan det tænkes, at de politiske forhandlinger om fremtidens bilafgifter, kan have fået visse til at fremrykke deres bilkøb.

På trods af ket­chu­p­ef­fek­ten i bilsalget hen over sommeren, så er bilsalget samlet set over årets første ni måneder milevidt fra de samme måneder sidste år, og ligger således 18 pct. lavere i år. Det vidner om, at branchen har været igennem måneder, hvor omsætningen har været lavere end normalt. Coronakrisen har skabt et tomrum, som på trods af et par måneders stigning, ikke er blevet udfyldt.

Vi kan med dagens tal se, at ket­chu­p­ef­fek­ten, som prægede som­mer­må­ne­der­ne, altså fortsætter ind i efteråret. På trods af det, så forventer vi, at bilsalget skal finde et lavere niveau de kommende måneder – et niveau som er lavere end før vi gik ind i krisen. Det er helt naturligt, at efterspørgslen efter biler finder et mere stabilt leje og på et lavere niveau end før krisen, når vi står midt i et hårdt slag til dansk økonomi, hvor tusindvis er endt i ledighed.

Vi taler dog ikke om et niveau, som er meget lavere, da vi forventer et kort, men dybt slag til dansk økonomi. Når det er sagt, så må vi dog ikke glemme, at risikoen for en mere langvarig tilbagegang i dansk økonomi fortsat eksisterer. Vi er langt fra på den sikre side endnu. En mere langvarig krise vil også ramme bilsalget hårdere end vores nuværende scenarie.

Hus­hold­nin­ger­ne har også brugt sommeren til at købe bil

Zoomer vi ind på de danske husholdninger, blev der i september solgt 11.308 biler. Det er stort på niveau med bilsalget i august. Ligesom det overordnede bilsalg, så fortsætter ket­chu­p­ef­fek­ten altså også hos hus­hold­nin­ger­ne i september. Man har i Coronakrisens begyndelse som følge af smit­tespred­ning og nedlukning ikke kunne komme ud og prøvekøre den nye drømmebil, hvorfor en del bildrømme har været sat på pause. Og det er altså de bilkøb, som i løbet af sommeren er blevet gennemført. Med udbetalingen af de indefrosne feriepenge, kan man forvente, at en del af midlerne vil blive brugt som udbetaling til en ny bil i den kommende tid, hvilket vil kunne få bilsalget til at løfte sig. De politiske forhandlinger om fremtidens bilafgifter kan dog, hvis der ikke kommer en hurtig afklaring, omvendt stikke en kæp i hjulet på bilsalget i den allernærmeste fremtid, da usikkerheden om bl. a. bilens pris er stor.

Hybrid- og elbiler vinder fortsat frem

De gode tider for hybrid- og elbiler fortsætter, og i årets første ni måneder er der solgt i alt 7.547 elbiler i Danmark. Det er 94 pct. flere elbiler end i samme periode af 2019. Det er dog de såkaldte hybridbiler, der virkelig vinder frem i øjeblikket. I årets første ni måneder er der solgt 10.898 hybridbiler, hvilket er 294 pct. flere end i samme periode i 2019.

Det er dog vigtigt at huske, at salget af hybrid- og elbiler kommer fra et relativt lavt niveau. Til sammenligning så udgør hy­brid­bilsal­get ca. 8 pct. af det samlede bilsalg, mens elbilsalget udgør lidt under 14 pct. i september.

Relaterede artikler