Flere ledige stillinger

Der var i 4. kvartal 2019 37.200 ledige stillinger i Danmark.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Rentefald sender antallet af lånetilbud i vejret i januar

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 4. kvartal 2019 var 37.200 ledige stillinger i Danmark, når der korrigeres for sæson. Det er stigning på 1.165 i forhold til kvartalet før, mens andelen af ledige stillinger i forhold alle stillinger i Danmark stiger en anelse til 2,1% fra 2,0%.

Selvom be­skæf­ti­gel­ses­væk­sten er bremset lidt op, så var sidste år på mange måder et så absolut godkendt år på ar­bejds­mar­ke­det. Næsten 29.000 flere kunne trække i arbejdstøjet, og vi kunne fejre ny be­skæf­ti­gel­ses­re­kord. Efterspørgslen efter arbejdskraft har vist sig som bundsolid, hvor antallet af nyopslåede stillinger befinder sig på sit højeste niveau siden 2008. Hertil beretter færre virksomheder om mangel på arbejdskraft, hvilket giver en god cocktail for yderligere be­skæf­ti­gel­ses­frem­gang.

En solid omgang malurt i jobcocktailen kan midlertid komme af cor­o­navirus­sens hærgen, og vi forventer også, at det sker. Hvor besk og bitter smagen bliver, og hvor længe den varer ved, står endnu i det uvisse, men det har unægtelig potentialet til mærkbart at kunne påvirke efterspørgslen efter arbejdskraft i en periode. På torsdag offentliggør Jobindsats tal for antal nyopslåede stillinger i februar. Vi forventer ikke for alvor at kunne se coronavirussen i tallene endnu, men tør allerede nu godt åbne op for, at når marts-tallene offentliggøres om en måned, forventer vi, at virussen mærkes negativt på det danske jobmarked.

Be­skæf­ti­gel­ses­stig­nin­gen understøttes af en øget arbejdsstyrke blandt andet som følge af reformer, der hæver efterløns- og pen­sions­al­de­ren, hvilket holder ledigheden på et nogenlunde uændret niveau.

Relaterede artikler