Færrest konkurser i Danmark i 5 år

Der var 180 aktive virksomheder, som gik konkurs i november.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Største fald i eksporten siden finanskrisen - men medicin dulmer slaget

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at der i november var 180 konkurser blandt aktive virksomheder i Danmark, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det er lidt flere end i oktober, som bød på 177 konkurser. Det bringer det samlede antal konkurser i de første 11 måneder af 2020 op på 2.030 konkurser, hvilket er det laveste siden 2015. Til sammenligning var der i samme periode 2.392 konkurser i 2019.

Det kan virke helt på månen, at 2020 kan ende med det laveste antal konkurser i en håndfuld år, når vi har været gennem en coronakrise. Man må dog ikke gå i den tro, at krisen er prellet af på de danske virksomheder, da mange er ekstremt pressede. Der vil typisk gå en tid fra et økonomisk slag til stigning i konkurser, da det er de færreste virksomheder, som drejer nøglen om fra dag ét, da man ofte vil søge andre veje ud af krisen. Hertil har hjælpepakker og udskydelse af a-skat og moms bidraget til at holde hånden under mange danske virksomheder og en konkursbølge for døren. Men når det udfases og dynamikken vender tilbage, så forventer jeg også at se en stigning i omfanget af konkurser. Og tilhørende arbejdspladser, som forsvinder.

I november førte konkurserne til 736 tabte jobs. Det bringer det samlede antal tabte jobs som følge af konkurser op på 11.076, hvilket er det laveste antal tabte arbejdspladser i forlængelse af konkurser siden 2017. Men også her forventer vi desværre, at antallet vil stige i takt med, at konkurserne kommer op på et højere niveau i det nye år.

I runde tal vurderer omkring hver 10. virksomhed, at der er en risiko i et eller andet omfang for at måtte lade sig afvikle over de næste tre måneder som følge af coronavirussen. Det viser Danmarks Statistik konjunk­tur­sta­ti­stik. I Bygge og anlæg vurderer 16% af virksomhederne, at der er en større eller mindre risiko, mens det er 9% i både ser­vi­ce­er­hver­ve­ne og detailhandlen. Indenfor industrien finder vi den laveste vurdering for at må lade sig afvikle over de næste tre måneder, som 7% svarer. Det er for alle erhverv dog markant lavere, end i begyndelsen af krisen.

Der er ingen tvivl om, at Danmark er gået mildere gennem krisen end både frygtet og andre sam­men­lig­ne­li­ge lande. Det betyder også, at vi ikke forventer at se nogen eksplosion i antallet af konkurser, selvom pilen kommer til at pege op. Dansk økonomi var sund og i balance inden krisen har derfor været mod­stands­dyg­tig. Hjælpepakker i milliarder er skudt afsted, mens også feriepengene har givet et løft. Alligevel har vi været igennem et historisk stort tilbageslag til dansk økonomi, men den kortvarige karakter, som vi fortsat forventer coronakrisen er, vil også hjælpe til at lægge låg på kon­kurs­stig­nin­gen i det nye år.

Selvom vi forventer en stigning i konkurser og tabte jobs som følge heraf, så forventer vi ikke at se en stigning til fi­nanskri­se­ni­veau. I både 2009 og 2010 lød det årlige antal af konkurser i aktive virksomheder på i omegnen af 3.300 og 3.200, mens der forsvandt henholdsvis omkring 19.000 og 17.000 jobs i de år som følge af konkurser.

Relaterede artikler