Få konkurser

I februar var der tale om 205 konkurser blandt aktiver virksomheder.

Få konkurser

I februar var der tale om 205 konkurser blandt aktiver virksomheder, hvilket er et uændret antal i forhold til sidste måned. Sidste år var der gennemsnitligt 214 virksomheder der måtte lukke om måneden. Antallet af konkurser har dog generelt været stigende siden 2014, men det skal ses i lyset af en stigning i det totale antal virksomheder.

Samlet set er der tabt 879 fuld­tids­stil­lin­ger som følge af konkurserne i februar. Gennemsnitligt blev 1.100 stillinger nedlagt om måneden sidste år som følge af konkurser.

Det går godt i dansk økonomi, hvilket er guf for de danske virksomheder. Aldrig har så mange været i arbejde og lønningerne stiger mere end priserne. Det er godt for pri­vat­for­bru­get, og deraf efterspørgslen efter virk­som­he­der­nes produktion, som vi forventer vil være vækstmotoren herhjemme i året der kommer. Vi forventer derfor også, at antallet af konkurser vil ligge på nuværende niveau igennem året.

De danske virksomheder er dog stadig bekymrede. Konjunk­tur­ba­ro­me­tre­ne viser tydeligt, at de danske virksomheder er i dårligere humør end for et år siden. Forklaringen skal findes i meget af den politiske usikkerhed der rumsterede sidste år, hvor temaer som handelskrig og brexit tog flere overskrifter. Den usikkerhed er endnu ikke væk, heller ikke selvom Kina og USA har indgået en delaftale. Dertil er risikoen for et hårdt brexit stadig til stede.

Usete risikofaktorer som Corona-virus er dog dukket op, og det har potentiale, til at sænke den globale vækst. Udfolder risici sig vil Danmark som en lille åben økonomi unægtelig blive ramt, også selvom vores eksport med sit fokus på medicin og vindmøller er mindre konjunk­tur­føl­som.

Relaterede artikler