Den lave inflation sparer børnefamilien over 6.000 kr.

Den lave inflation betyder, at en typisk børnefamilie i dag bruger 2.150 kr. mere på de samme varer og tjenester end for et år siden.

Historisk stigning i detailsalget

Friske tal fra Danmarks Statistik viser at inflationen var 0,5 procent i juli sammenlignet med samme måned sidste år. Dagens tal er dog mere usikre end normalt som følge af Covid19.

Den lave inflation betyder, at en typisk børnefamilie i dag bruger 2.150 kr. mere på de samme varer og tjenester end for et år siden. Havde inflationen været to procent ville man have brugt 8.900 kr. mere. Den lave inflation luner altså godt i bør­ne­fa­mi­li­er­nes budget, der samlet set spare 6.760 kr. på den lave inflation.

Inflationen trækkes op ad stigende priser på cigaretter, hus- og billeje og trækkes nedad billigere benzinpriser og faldende hotelpriser

Den lave inflation udgør også en risiko

Selvom det for danskerne er rart, at priserne holder sig i ro, har det også uhen­sigts­mæs­si­ge konsekvenser set med de na­tio­nalø­ko­no­mi­ske briller. Med den nuværende lave inflation, er der en risiko for, at inflationen vendes til deflation – altså faldende priser. Risikoen er blevet mindre de sidste måneder, men er stadig til stede.

Grunden til at økonomer frygter inflation er, at faldende priser får forbrugerne til at udskyde deres forbrug – da de vil kunne få den samme vare billigere i morgen, og derved sende pri­vat­for­bru­get i dørken. Udover at energipriserne i dag trækker ned i inflationen, så vil le­dig­heds­stig­nin­ger normalt også medfører en lavere inflation, i det virksomhederne vil opleve et lavere lønpres. Sidstnævnte effekt vil dog først slå igennem på en længere tidshorisont.

Heldigvis er der også faktorer der trækker den anden vej. Mange virksomheder er presset økonomisk, og har heller ikke mulighed for at holde åbent med samme kapacitet som før. Det kan give et incitament til at hæve priserne. Dertil har centralbanker verden over sat renterne ned og igangsæt historiske op­købspro­gram­mer, for blandt andet at understøtte en højere inflation. Der er altså flere modsatrettede effekter på spil, som gør det umådeligt svært at bestemme retningen for inflationen. Vi hælder dog til, at vi for året som helhed vil få en positiv, om end meget lav inflation herhjemme.

Relaterede artikler