Danskernes aktieformuer nu højere end før krisen

Runder for første gang 400 mia. kr.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Coronadyk i danskernes aktieformuer stort set indhentet i april

Nye tal fra Nationalbanken viser, at danskernes egne ak­tie­be­hold­nin­ger steg 22,5 mia. kr. i maj, som svarer til en stigning på 5,7%. Stigningen i aktieformuen skyldes i alt­over­skyg­gen­de grad stigende aktiekurser, som tegner sig for godt 23,2 mia., mens danskerne omvendt solgte en meget lille del ud for 0,7 mia. kr. I samme periode er også danskernes formue i in­ve­ste­rings­for­e­nings­be­vi­ser og en smule i obligationer steget.

Efter markante dyk i begyndelsen af coronakrisen har april og maj været enormt gavmilde ved de danske aktieformuer, som er drønet op med samlet 15%. Det er både et resultat af markant medvind på markederne de seneste måneder, men også et resultat af at danskerne har haft is i maven og undgået at sælge massivt ud i beholdningerne, da det så allersortest ud. Slut­kon­klu­sio­nen er, at de i dag står med aktier for et historisk stort beløb og runder med dagens tal for første gang 400 mia. kr.

Samlet set ejede de danske husholdninger aktier for 415 mia. kr. ved udgangen af maj efter at have været nede og ramme 360 mia. kr. ved udgangen af marts. Ser vi nøgternt på det danske C25, er indekset steget 7,5% i maj, og det efter at være steget næsten 10% i april. Da det så allerværst ud under coronakrisen i midten af marts, var indekset nede med intet mindre end 28% i forhold til rekorden fra slutningen af februar. Siden har indekset tilmed formået at slå ny rekord, som dog er sket i juni og dermed ikke er medregnet i dagens tal for hus­hold­nin­ger­nes aktieformuer.

Vi skal glæde os over det her på to fronter. Den første er, at det er et tegn på, at investorerne ser lysere på fremtiden. Havde det modsatte været tilfældet, ville det have været svært at fastholde den forsigtige optimisme for økonomien, som jeg selv sidder med. For det andet risikerer dybe skår i aktierne at smitte af på pri­vat­for­bru­get. Det skal bestemt ikke overgøres, da det er ikke er det, som først sætter sig i et lavere forbrug, eftersom der typisk er lange horisonter på aktieformuer, og samtidig er de langtfra ligeligt fordelt på befolkningen. Men alligevel er potentialet negativt fra store dyk på ak­tie­mar­ke­der­ne og den negative stemning, der som oftest følger med., som i sidste ende kan gøre forbrugerne mere til­ba­ge­hol­den­de.

Coronakrisen mærkes på vidt forskellig vis i de danske hus­hold­nings­ø­ko­no­mi­er. For mens aktieformuerne slår rekord med de her tal, så er krisen en helt overvejende negativ historie for de danske husholdninger. Mange danskere er allerede blevet påvirket på indtægtssiden, hvor ledighedskøen foreløbig er steget med næsten 48.000 personer, og der er udsigt til, at endnu flere kommer til at melde sig ledige over de kommende måneder. På formuesiden er vi foreløbig gået relativt nådigt igennem, men det har ikke været uden markante udsving, hvilket dagens tal viser med al tydelighed. Herudover har boligformuerne kun i et mindre omfang været ramt med små prisfald på boligmarkedet. Vi skal dog samtidig huske på, at coronakrisen på ingen måde er færdig, og der kan komme til at ske meget endnu. Risiciene er store, og tiden er skrøbelig.

Relaterede artikler