Danske virksomheder holder konkurser for døren - endnu ingen coronakrise at spore

177 aktive virksomheder gik konkurs i juni.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Ingen spor af coronakrisen i konkurser - men lettelsens suk er alt for tidligt at drage

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at 177 aktive virksomheder gik konkurs i juni. Det er færre end i maj og i øvrigt helt på niveau med normale tider. Coronakrisen har med andre ord foreløbig ikke udløst en stigning i antallet af virksomheder, som har måtte dreje nøglen om. I løbet af 2019 var der i gennemsnit 214 konkurser blandt aktive virksomheder om måneden. Tallene under coronakrisen skal dog endnu tages med nogen forsigtighed, da Sø- og Handelsrettens samt Skif­te­ret­ter­nes var nøddrift fra 12. marts til 26. april som følge af nedlukningen.

Det er positivt og glædeligt, at virksomhederne holder konkurserne for døren. En god start kommer aldrig dårligt tilbage, og de her tal er blot med til at fastholde den forsigtige optimisme. Coronakrisen har sat dybe spor hos virksomhederne, hvor dele eller hele for­ret­nings­grund­la­get er blevet revet væk under mange virksomheder, men de dybe spore trækker endnu ikke igennem til, at flere virksomheder må dreje nøglen om. Det skyldes dels de omfattende og hurtige hjælpepakker samt en i forvejen stor robusthed i dansk økonomi inden krisen. Jeg er dog fuldt ud overbevist om, at vi vil komme til at se en stigning i konkurser i forbindelse med coronakrisen, men at vi endnu ikke har set det, er naturligvis positivt.

Også begæringer om konkurs holder et fortsat lavt niveau. De seneste 10 uger har der i gennemsnit været 135 kon­kurs­be­gæ­rin­ger om ugen. Til sammenligning har der siden begyndelsen af 2019 i gennemsnit været knap 160 kon­kurs­be­gæ­rin­ger om ugen.

Ser vi på tabet jobs som følge af konkurser, så forsvandt der 705 jobs i juni af den årsag. Med en forventet stigning i konkurser forventer vi tilsvarende, at det, blandt flere årsager, vil bidrage til flere tabte jobs og en højere ledighed over den kommende tid. Samtidig ser vi også mange virksomheder gå omkostningerne igennem for at imødekomme om­sæt­nings­ta­bet og en potentielt ny virkelighed. Det kan i en lang række tilfælde resultere i at skære i me­d­ar­bej­der­sta­ben.

Hver 5. virksomhed i detailhandlen ser risiko for at gå konkurs - hver 10. i industrien

Mange virksomheder går en bekymrende tid i møde, hvor en ganske høj andel ser en vis risiko for at må gå konkurs over de kommende tre måneder. Værst ser det ud for detailhandlen, hvor 22% af virksomhederne vurderer, at der er en vis risiko for at må lade sig afvikle. Herefter følger serviceerhverv samt bygge & anlæg, hvor henholdsvis 17% og 14% af virksomhederne ser risiko for at gå konkurs. Mest optimistisk ser det ud for industrien, hvor der er tale om en andel på 10%. Optimistisk er dog nok et for pænt ord at bruge, eftersom der er tale om voldsomme andele af dansk erhvervsliv, som sidder med en risiko - i større eller mindre grad - for at gå konkurs over de kommende tre måneder.

Vi forventer uændret en relativt kort, men ekstremt dyb, nedgang i dansk økonomi. Den dybe recession vil unægtelig få flere virksomheder til at gå konkurs, men vi vil også se det ske over en ganske kort periode. Vi taler for nu ikke om en længerevarende krise med en længere periode med konkurser. Risikoen for, at det kan ende ud i en langvarig krise er dog fortsat til stede. Særligt et privatforbrug i stampe, en markant nedgang i eksporten eller en 2. smittebølge med ny smittefrygt og nedlukning kan blive afgørende for, om krisen ændrer karakter fra at være kort til lang. Vi er i en økonomisk skrøbelig tid, hvor den kommende periode vil bære præg af den snævre balancegang fra at dulme det første dybe økonomiske slag, til økonomien kommer på genop­ret­nings­kurs.

Relaterede artikler