4.557 meldte sig ledige igår - farten klinger af

Det er positivt, at farten ser ud til at klinge af.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Forbrugertilliden dykker til det laveste siden 2012

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Be­skæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­et og Jobindsats viser, at 4.557 personer meldte sig ledige i går. Sammenlignes tallet med de to foregående mandage, så er der tale om, at farten er klinget af. Sidste mandag meldte godt 5.800 personer sig ledige, mens det forrige mandag var næsten 7.000.

Det er positivt, at farten ser ud til at klinge lidt af i le­dig­heds­stig­nin­gen. Men det er alene konkluderet over en meget kort periode, og farten er fortsat meget høj. Siden 10. marts har mere end 50.000 nu meldt sig ledige, hvilket er et enormt højt tal. Politiske tiltag er utvivlsomt med til at sætte en dæmper på, senest med en kærkommen ændring i tre­part­s­af­ta­len i går. Det vil dog ikke sætte en prop i le­dig­heds­stig­nin­gen, og vi må forvente et fortsat højt tal over de kommende dage. Trods ændringen i trepartaftalen med mere fordelagtig løn­kom­pen­sa­tion, så gruer jeg forsat denne uge, da en del virksomheder kan have set tiden lidt an og ventet til op mod månedsskiftet med at afskedige medarbejdere.

Der er midlertid også en del, som framelder sig ledighed, men den samlede le­dig­heds­stig­ning er fortsat meget høj. Trækker vi de folk fra dem, som har meldt sig ledige, så er der tale om, at den samlede ledighed siden 10. marts er steget med mere end 37.000 personer. Det ser dermed ud til, at en ledighed før Cooronakrisen, som lå på en 10-årigt lavniveau, har udsigt til at blive banket et halvt årti tilbage. Det er en voldsom udvikling på mindre end blot en enkelt måned.

Der er fra politisk side indført adskillige tiltag, hvor man har været hurtig, og man sørger løbende for, at så få virksomheder som muligt må dreje nøgle om, og at så få lønmodtagere som muligt mister arbejdet i denne periode. Senest med gårsdagens ændring i tre­part­s­af­ta­len. Striben af tiltag har uden tvivl været medvirkende til, at ledigheden ikke er steget endnu hurtigere. Nødvendigheden for hurtige og markante politiske tiltag er nødvendige i en tid, hvor dansk økonomi rammer ind i recession med høj fart. En dyb recession i Danmark sker i øjeblikket, og nu handler det om at afbøde for dybden og gøre genopretningen så hurtig som mulig efterfølgende.

Relaterede artikler