2 ud 3 danskere med feriepenge ønsker også de sidste to uger

2,3 mio. danskere har ansøgt om udbetaling.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Danmark har de højeste forbrugerpriser i EU

Ved midnat udløb muligheden for at ansøge om de tre ugers indefrosne feriepenge, som har været muligt at ansøge om udbetaling siden slutningen af september. Friske tal fra Be­skæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­et viser, at 2,3 mio. danskere har ansøgt om udbetaling, og at der er blevet udbetalt 51,6 mia.kr. af de omkring 60 mia. kr.

Det er et gigantisk beløb, som der er blevet udbetalt, og jeg må sige, at jeg er positivt overrasket. Det giver et hjælpende og nødvendigt rygstød til dansk økonomi i en tid med strid modvind. Vi har set en stor del af pengene finde vej til detailsalget, som satte rekord i oktober, og så har mange danskere også for en periode fået polstret bankbogen. Danskernes indlån i bankerne krydsede for første gang svimlende 1 billion kr. i oktober.

Foruden detailhandlen forventer vi, at byggeriet og håndværkerne kommer til at lukrere på feriepengene og den foreløbige polstring, som har fundet sted. 2020 har budt på et historisk boligsalg og med feriepengene i hånden kan det give anledning til at få lavet lidt ekstra på det nye hus eller købe flere og dyrere ting til den nyerhvervede bolig. Omvendt ser det ud for ser­vi­ce­er­hver­ve­ne, som kæmper en hård kamp i coronakrisen som følge af smittefrygt og restriktioner.

Vi forventer, at de mest trængte og hungrende brancher fortsat vil stå i en svær situation så længe smitten og re­strik­tions­ni­veau­et er højt. Derfor mener vi også , at de resterende to ugers feriepenge først bør udbetales i det sene forår, hvor smitten forhåbentligt er lettet, danskernes for­brugs­møn­ster er tættere på normalen, og re­strik­tio­ner­ne forhåbentligt væsentligt mindre.

Vi har spurgt mere end 1.100 danskere med indefrosne feriepenge til gode, om de mener de resterende to ugers feriepenge bør udbetales. I undersøgelsen svarede 67%, at de resterende to ugers feriepenge bør komme til udbetaling indenfor det kommende år. Alene 15% svarer, at de ikke bør komme til udbetaling. Men paradoksalt forventede blot 52%, at man fra politisk side vil beslutte at de resterende ugers feriepenge kommer til udbetaling. 26% forventer ikke, at de kommer til udbetaling. Med andre ord havde danskerne med feriepenge til gode ved undersøgelsens udarbejdelse en lidt større holdning til, at de resterende to ugers feriepenge kommer til udbetaling, end at det kommer til at ske.

Undersøgelsen blev gennemført i begyndelsen af oktober, hvor de første tre ugers feriepenge netop var åbent for ansøgning til udbetaling.

Relaterede artikler