Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Flere nye boliger ligger pres på lejlighedspriserne

Flere nye boliger ligger pres på lejlighedspriserne

5. august 2019
Gå til nyhedsoversigt

Danmarks Statistik har netop opgjort byggeaktiviteten for 2. kvartal 2019. Selvom tallene er foreløbige, og skal tages med forehold kan de bruges til at give et hurtigt indblik i hvordan byggeaktiviteten er fordelt over landet.

Sammenligner man det fuldførte byggeri på tværs af landsdelene og storbyerne, og tager højde for det eksisterende antal af boliger, er det stadig i København der bliver fuldført flest boliger. Det er også her prisstigningerne har været kraftigst. Det bekræfter vores hidtidige billede af at byggeaktiviteten har reageret på prisudviklingen.  Det samme gør sig gældende i Århus og i Aalborg hvor der også er god fart på boligmarkedet.

Sammenligner man de forskellige landsdele går det stærkest i København By efterfulgt af Østjylland. Der blev i 2019 færdiggjort færrest boliger i Vest- og Sydsjælland. Der fuldføres næsten lige mange boliger over landsdelene, når man ser bort fra Landsdelene København og Østjylland, og der tages højde for boligbeholdningen. Det vidner om at fremgangen i byggeaktiviteten er bredt funderet over hele landet.

Modvind på boligmarkedet

Der er mange faktorer, der understøtter boligmarkedet: beskæftigelsen stiger, rekord lave renteniveauer  og boligbyrden er fortsat lav (det vil sige hvor stor en andel af den disponible indkomst, der bruges til at finansiere boligen) er lav i en historisk kontekst. Derfor forventer vi, at prisen på enfamiliehuse vil fortsætte opad i et moderat tempo i år, med stigninger på omtrent 3 pct. på landsplan.

Der er dog også tiltagende modvind på dele af boligmarkedet. Det gælder særligt for ejerlejligheder i de dyreste områder, navnlig København. Her vil den ny boligbeskatning betyde markant højere boligskatter for nye købere, og det vil lægge et nedadgående pres på priserne. Kobler vi dette med nybyggeriet i hovedstaden, som vil øge udbuddet af boliger, vil dette også skabe modvind. Læg dertil, at priserne er kommet op på et niveau, hvor de færreste kan være med. Den seneste tids rentefald vil dog være med til at holde hånden under priserne når vi ser fremad.