Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Fremgangen på boligmarkedet mærkes i hele landet

Fremgangen på boligmarkedet mærkes i hele landet

21. september 2018
Gå til nyhedsoversigt

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at priserne steg med 4 procent i 2. kvartal 2018 sammenlignet med samme periode sidste år, når man tager højde for normale sæsonudsving. Priserne er steget i alle landsdele, og det vidner om at fremgangen på boligmarkedet kan mærkes i alle landsdele. Priserne er vokset stærkest i Østsjælland, hvor priserne er steget med 7,8 procent. I Nordjylland, hvor priserne er vokset mindst, er priserne steget med 2,3 procent det sidste år.

Trods de stigende priser, er der også tegn på, at det ikke går helt så stærkt på boligmarkedet omkring hovedstaden som sidste år. Aktiviteten, målt som antallet af handler, er aftaget det sidste år, når vi tager højde for almindelige sæsonudsving. For enfamiliehuse er antallet af handler på landsplan steget med 5 procent. I Landsdelene København By og Københavns omegn er aktiviteten faldet med henholdsvis 14 og 4,3 procent. Når det er sagt, så er der fortsat tale om et højt niveau for antallet af handler.

Mindre aktivitet på markedet for ejerlejligheder

Priserne på ejerlejligheder i de store byer er fortsat stigende. I landsdelen København By er lejlighedspriserne steget med 7,7 procent når man tager højde for normale sæsonudsving. I Københavns Omegn er priserne på lejligheder steget med 7,8 procent. I Østjylland er priserne på lejligheder steget med 5,2 procent over det sidste år.

Aktiviteten har dog været faldende. I København by, er antallet af solgte lejligheder faldet med knap 11 procent, mens de i Københavns Omegn er faldet med 12,4 procent. I Østjylland er antallet af handler faldet med 6,3 procent. Antallet af handler er dog stadig på et meget højt niveau.

Fortsat fremgang, men mindre medvind til lejlighederne i de største byer

Vi forventer fortsat et boligmarked i god form det kommende år, da der er mange faktorer, der understøtter boligmarkedet - beskæftigelsen stiger, renterne er lave og boligbyrden (det vil sige hvor stor en andel af den disponible indkomst, der bruges til at finansiere boligen) er lav i en historisk kontekst. Vi forventer, at huspriserne vil fortsætte opad i et moderat tempo, med stigninger på omtrent 4 procent på landsplan.

For lejlighedsmarkedet i de største byer forventer vi lidt mindre medvind. Prisen på lejligheder er steget hastigt de senere år og priserne, særligt i København, er i dag på et niveau hvor de færreste kan være med. De høje priser kan lade sig gøre fordi renterne er historisk lave, men i takt med at renterne kryber opad det kommende år, vil medvinden aftage. Dertil kommer et massivt nybyggeri, strammere lånekrav, samt nye boligskatter, der alle vil trække i retning af lavere priser de kommende år. Vi forventer ikke egentlige prisfald, men det er en risiko man skal være opmærksom på som køber.