Udbuddet af boliger tager nye hug

Det er lidt en torn i øjet.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Boligmarked fortsætter med fuld damp – højeste antal februar-salg nogensinde

Nye tal fra Boligsiden viser, at udbuddet af boliger er faldet i løbet af november. Her ved indgangen til december står der således 35.094 boliger til salg mod omkring 36.700 for en måned siden. Det svarer til et fald på 4,4%.

Faldet i antallet af salgsskilte på boligmarkedet i november gælder for samtlige boligtyper. Antallet af huse til salg er faldet på en måned med 3,6%, så der i dag står 24.579 huse til salg. Udbuddet af lejligheder faldt i november med 5% til 6.118, mens udbuddet af sommerhuse dykkede med over 8% til 4.397.

Boligudbuddet er i forvejen meget lavt, og derfor er det lidt en torn i øjet, at det igen tager nye hug. Det er dog vigtigt at notere sig, at det slet ikke er unormalt, at udbuddet af boliger trækker sig op mod vinteren. Derfor skal man som boligkøber ikke løbe skrigende bort over, at der på en måned pludselig er færre boliger at vælge mellem. Man kan dog alligevel godt tillade sig at være en smule forskrækket over antallet af Til Salg-skilte, eftersom der i en historisk kontekst er meget få boliger til salg.

Udbuddet af boliger har i år ligget på det laveste niveau siden 2006. En kraftig bo­li­g­ef­ter­spørgsel under coronakrisen har revet boligerne ned fra hylderne hos ejen­doms­mæg­ler­ne i høj fart. Udbuddet af boliger er siden slutningen af 2019 faldet med intet mindre end 35%.

Med det meget lave udbud af boliger bærer boligmarkedet på en iboende risiko for nye og markante prisstigninger ved et fornyet tiltagende pres på bo­li­g­ef­ter­spørgs­len. Nye kraftige stigninger i boligpriserne er dog ikke vores forventning, men det er en risiko, som vi skal være opmærksomme på. Boligpriserne er allerede steget betragteligt gennem det seneste halvandet år og også hurtigere end øvrige dele af økonomien. Det betyder, at boligmarkedet og boligejerne som helhed spænder den økonomiske bue hårdere, hvorfor yderligere eskalerende priser kan sætte markedet under pres. Pris­ud­vik­lin­gen og han­del­sak­ti­vi­te­ten er dog senest faldet til ro efter en hæsblæsende periode tidligere på året, og vores ho­ved­for­vent­ning er, at det langsommere tempo bider sig fast.

Vi forventer, at boligudbuddet vil pege op igen i takt med at foråret kommer nærmere, og det vil igen give boligkøberne lidt mere at vælge mellem. Dog skal man nok ikke binde sig til håbet om et markant højere udbud, selvom pilen skulle pege op. Bo­li­g­ef­ter­spørgs­len viser fortsat ganske stærke takter, og det vil foreløbig holde udbuddet i nogenlunde kort snor.

Relaterede artikler