Trods buldrende boligmarked er udlånsvæksten yderst moderat

Realkreditlån i boligen er steget med 3% siden sidste år.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Nye realkreditlån klar til boligejerne

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Nationalbanken viser, at de danske boligejere ved indgangen til marts samlet set havde realkreditlån i boligen for 1.554 mia. kr. Det er en stigning på 43 mia. kr. i forhold til for et år siden, hvilket svarer til en stigning på knap 3%. Det er i sig selv en yderst moderat udlånsstigning, særligt set i lyset af den buldrende aktivitet, som der er på boligmarkedet.

Stigningen i danskernes realkreditlån skyldes desuden helt og alene de fastforrentede lån, som er steget med 76 mia. kr. gennem det seneste år. Omvendt er de variabelt forrentede lån i mærkbar tilbagegang og reduceret med mere end 32 mia. kr. i samme periode.

Med et boligmarked der buldrer derudaf, så er der sikre toner fra lå­ne­fun­da­men­tet under boligmarkedet, hvor kreditvæksten på ingen måde er taget synderligt til. Det kan virke lidt be­mær­kel­ses­vær­digt, at udlånet ikke stiger mere med et boligmarked i den aktuelle hastighed, men det betyder altså, at boligmarkedets prisstigninger ikke i voldsom grad er drevet af kreditvækst. Hertil er udlånsvæksten udelukkende drevet af de fastforrentede lån. De fastforrentede låns popularitet resulterer i et mere robust boligmarked, som i langt højere grad kan modstå fremtidige ren­testig­nin­ger, som typisk vil give modvind til boligmarkedet. Jeg synes, det er positivt at se i det aktuelle marked, som ellers er begyndt at drage sig opmærksomhed med sin nuværende hastighed.

De danske boligejere har i dag fastforrentede lån for 833 mia. kr., mens de har variabelt forrentede lån for 721 mia. kr. Det betyder, at de fastforrentede lån i dag står for knap 54% af danskernes lån. For et år siden var det lige under halvdelen med en andel på 50%. Skruer vi tiden tilbage til 2014, var andelen under 34%. Dog ser vi en lille stigning i de afdragsfrie lån, som i dag står for knap 45% af boligejernes lån. Andelen bundede sidst i midten af 2020 med lige under 44%.

Fremgangen i fast rente komme ikke mindst på baggrund af de ekstremt lave, som har øget at­trak­ti­vi­te­ten ved at binde renten på et lavt niveau, eftersom rentefaldet især har været forbeholdt de fastforrentede lån. Samtidig er bi­drags­sat­ser­ne steget mest på variabelt forrentede lån, mens også flere myn­dig­heds­til­tag har påvirket til udviklingen mod de fastforrentede lån.

Relaterede artikler