Rentestigning banker konverteringer ned i det laveste i mere end 2 år

13,8 mia. kr. er indfriet indtil videre.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Coronadyk i danskernes aktieformuer stort set indhentet i april

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra de danske re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter viser, at indfrielserne ved udgangen af sidste uge foreløbigt er oppe på 13,8 mia. kr. med under to uger til op­si­gel­ses­fri­sten den 29. april.

Det er den laveste ned­kon­ver­te­rings­ak­ti­vi­tet så tæt på en op­si­gel­ses­frist i mere end 2 år. Fortsætter det lave niveau måneden ud, så vil det betyde, at kon­ver­te­rings­bøl­ger­nes skyl ind over landet er slut i denne omgang. Ved de seneste 8 op­si­gel­ses­fri­ster har der nemlig været tale om større og mindre kon­ver­te­rings­bøl­ger, hvor boligejerne har konverteret for samlet set omkring 750 mia. kr. 

Den lave ned­kon­ver­te­rings­ak­ti­vi­tet er et spejl af det stigende renteniveau, hvor vi den seneste uges tid har testet, om der skal stå 1% eller 1,5% på kuponen på et fastforrentet 30-årigt lån med afdrag. Til sammenligning var 0,5%-lånet på de flestes læber ved årsskiftet. Det giver god mening, at aktiviteten på om­læg­nings­fron­ten er stille ovenpå ren­testig­nin­gen, samt at langt de fleste boligejere med fornuftige kon­ver­te­rings­mu­lig­he­der allerede har konverteret.

I øjeblikket ligger 1,5%-lånet lige under kurs 100 og er åbent for tilbud.

Når der så alligevel er indfriet for ca. 13,8 mia. kr. på nuværende tidspunkt, så er der fortsat visse boligejere som kan drage fordel af at konvertere til trods for ren­testig­nin­gen. Herudover skal vi rette øjnene mod boligmarkedet, hvor handlerne skyder afsted. Når en boligejer sælger sin bolig, så bliver sælgers lån typisk indfriet i forbindelse med handelen, og det påvirker ind­fri­el­ses­tal­le­ne.

Ser vi fremad, så forventer vi, at tiderne med større ned­kon­ver­te­rings­bøl­ger er forbi i takt med, at renteniveauet har taget et hop op og at mange allerede har klaret ned­kon­ver­te­rin­gen ved tidligere lejligheder. Skulle renteniveauet tage et dyk ned, så kan der komme mindre skvulp, da der trods alt er en mindre portion 2%-lån tilbage blandt boligejerne.

Opkonvertering kan komme tilbage – vi er der dog ikke endnu

Boligejerne har i årevis, med få undtagelser, kun skulle forholde sig til at nedkonvertere deres realkreditlån. Men med den seneste rentestigning kan op­kon­ver­te­rin­gen begynde at skulle tilbage på boligejerens nethinde. Vi er der dog ikke endnu, hvor en opkonvertering er oplagt, da ren­testig­nin­ger­ne endnu er for beskedne. Men vi kan omvendt heller ikke udelukke, at boligejerne pludselig står og skal overveje en opkonvertering, hvilket vi kortvarigt var vidne til i Coronakrisens indledning.

Relaterede artikler