Nyt fald i boligudbuddet efter heftig januarhandel

Med det aktuelle udbud er der grobund for, at priserne kan stige yderligere.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Buldrende boligmarkedet trykker nedslagene

Det bliver sværere og sværere at være boligkøber. Nye tal fra finans Danmark viser, at boligudbuddet faldt i januar med godt 2.300 boliger, så der i dag står 31.786 boliger til salg, hvilket er det laveste siden 2006. For en måned siden lød boligudbuddet på mere end 34.000, mens det for et år siden var oppe på næsten 47.000.

Udbuddet er nu faldet 10 måneder i træk, hvilket vi aldrig tidligere har været vidne til før. Og selvom januar faktisk bød på et overnormalt antal nye boligannoncer, så blev de revet væk i sådan en fart, at det samlede udbud alligevel er dykket. Faldet i udbuddet af boliger gælder samtlige boligtyper og i næsten alle landsdele.

Januar bød på meget heftig han­del­sak­ti­vi­tet, og det giver nye hug til udbuddet af boliger. Jeg kan virkelig godt forstå, hvis der er en del boligkøbere, som synes, at markedet er svært lige nu. Der er det laveste antal boliger til salg i 15 år, og priserne skyder med høj fart. Det går også lidt for stærkt på boligmarkedet, og den ventilen med et højere udbud, som normalt vil kunne lette lidt af trykket, den fungerer ikke lige nu. Vi forventer dog, at udbuddet igen vil begynde at pege op gennem foråret og dermed lette lidt af prispresset på det aktuelt varme boligmarked.

I weekenden var Boligsiden ude med tal for han­del­sak­ti­vi­te­ten i januar, som lød på næsten det dobbelte sammenlignet med en normal januar. For alle boligtyper blev der solgt mere end 9.400 boliger i januar. Dermed er det høje hastighed på boligmarkedet i 2020 fortsat ind i 2021.

I januar faldt udbuddet af huse med 5,6%, så der i dag står 23.195 huse til salg. Lej­lig­heds­ud­bud­det faldt i januar med 8,3%, hvilket bringer det samlede antal udbudte lejligheder ned på 4.557. Antallet af sommerhuse faldt med 11,3% i januar, så der er 4.034 sommerhuse med Til salg-skilt i forhaven. Sammenligner vi udbuddet af huse med for et år siden, er det faldet med 28%, mens udbuddet af lejligheder er faldet med 32%. Udbuddet på sommerhuse er det seneste år dykket med præcis 50%!

Det laveste udbud i 15 år kombineret med den meget høje han­del­sak­ti­vi­tet risikerer at blive en lidt giftig cocktail på boligmarkedet med prisstigninger, som får boligmarkedet ud af balance. Der er vi dog ikke endnu, men med den nuværende hastighed, bevæger vi os derhenad. Set for året som helhed forventer vi, at han­del­sak­ti­vi­te­ten og pris­stig­nin­ger­ne løjer af. For pris­ud­vik­lin­gen er det imidlertid helt afgørende, at ventilen med et voksende udbud i løbet af foråret igen begynder at virke. Sker det ikke, så øges risikoen for, at priserne begynder at gå ud af takt med virkeligheden. Men det er altså ikke der vi er endnu.

Udbudspriserne steg i januar med 1,0%, 1,8% og 0,4% for henholdsvis huse, lejligheder og sommerhuse. Siden sidste år er udbudspriserne i runde tal steget med 7%, 9% og 12%.

Relaterede artikler