Nationalbanken nedjusterer deres forventninger til boligmarkedet

Nationalbanken forventer tæt på flade priser i den resterende del af året

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Fremgang for boligpriserne i april – men stadig lavere end førkriseniveau

En frisk prognose fra Nationalbanken viser, at de forventer, at huspriserne vil stige med 11,6% i år og 4,6% næste år. Tilbage i juni forventede Nationalbanken prisstigninger på 14,2% i år og 6,2% til næste år, hvorfor der i den grad er tale om en betragtelig nedjustering.

Nedjusteringen i Na­tio­nal­ban­kens bo­lig­pris­for­vent­nin­ger viser, at det mere afdæmpede boligmarked er kommet en tand hurtigere end Nationalbanken selv forventede. En prisstigning på knap 12% er dog stadig høj, men med til den historie hører, at det er priserne allerede steget med. Det betyder, at Nationalbanken forventer tæt på flade priser i den resterende del af året. Og det er vi enige i. Vi kan tilmed ikke tillade os at være overraskede, hvis der skulle snige sig et minustegn ind foran pris­ud­vik­lin­gen i en måned eller to gennem efteråret.

Det er gået stærkt på boligmarkedet, men som ventet er det faldet væsentligt mere til ro. I august steg priserne på huse og lejligheder med henholdsvis 0,3% og 0,1%, ifølge tal fra Boligsiden. Det er den langsomste prisudvikling i 15 måneder, og den langsommere tendens har vi set udvikle sig gennem det seneste halve års tid. Samme billede og udvikling får vi fra han­del­sak­ti­vi­te­ten, hvor de seneste måneder har budt på det laveste antal handler i næsten halvandet år.

Vi forventer, at den langsommere fart på boligmarkedet bider sig fast. Af samme grund ville et indgreb på nuværende tidspunkt have potentialet til at sparke et prisfald i gang på boligmarkedet. Det er fornuftigt at lade boligmarkedet selv falde til ro ovenpå aftagende coronaeffekter, som har påvirket markedet i opadgående retning gennem et års tid, hvor efterspørgslen efter boliger er eksploderet. Det er dog langtfra tilfældet i dag, hvor han­del­sak­ti­vi­te­ten og efterspørgslen er vendt tilbage til niveauet fra før krisen.

Relaterede artikler